«  Księga Przysłów 31 Księga Koheleta 1 Księga Koheleta 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowa Kaznodziei, syna Dawida, króla w Jerozolimie. [2] »Marność nad marnościami, mówi Kaznodzieja, marność nad marnościami - wszystko jest marnością. [3] »Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem? [4] »Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa na wieki. [5] »Słońce wschodzi i słońce zachodzi, i śpieszy do miejsca, skąd ponownie wschodzi. [6] »Wiatr wieje na południe, zatacza krąg na północ, krąży, krąży, wieje - i w swym krążeniu wraca. [7] »Wszystkie rzeki płyną ku morzu, lecz morze się nie zapełnia; skąd wypływają, tam powracają, po to, by nadal płynąć. [8] »Słowne wywody? Te potrafią znużyć - nie da się wszystkiego wyrazić. Oka nie nasyci patrzenie, ucha nie ukoi słuchanie. [9] »To, co było, znów będzie, co robiono, znów będą robić - i nie ma nic nowego pod słońcem. [10] »Czy jest jakaś sprawa, o której można by powiedzieć: Proszę, to coś nowego? Rzecz w tym, że miało to miejsce już wcześniej, w czasach, które nas poprzedzały. [11] »Nie zachowa się pamięć o tych, którzy żyli przed nami, ani o tych, którzy nas zastąpią; oni również nie pozostaną w pamięci u tych, którzy po nich nastaną. [12] »Ja, Kaznodzieja, byłem królem Izraela w Jerozolimie. [13] »W swej mądrości postanowiłem wnikliwie zbadać wszystko, co ma miejsce pod niebem. Jest to trudne zadanie. Bóg zlecił je ludziom, aby się nim trudzili. [14] »Przyjrzałem się wszystkim sprawom, które mają miejsce pod słońcem, i stwierdziłem, że to wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. [15] »Nie wyprostujesz tego, co [z natury] krzywe, a tego, czego nie ma, nie zdołasz policzyć. [16] »Pomyślałem więc sobie: Oto stałem się wielki. Przewyższam mądrością wszystkich, którzy byli w Jerozolimie przede mną. Doszedłem do wielkiej mądrości i wiedzy. [17] »Postanowiłem też zgłębić mądrość oraz poznać szaleństwo i głupotę - i oto mój wniosek: To również jest gonitwą za wiatrem. [18] »Bo gdzie wiele mądrości, tam wiele zmartwienia, a kto pomnaża poznanie, pomnaża cierpienie. 
«  Księga Przysłów 31 Księga Koheleta 1 Księga Koheleta 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).