«  Księga Koheleta 11 Księga Koheleta 12 Księga Pieśń nad Pieśniami 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą dni trudne i zbliżą się lata, o których powiesz: Nie są mi one rozkoszą. [2] »Zanim zaćmi się słońce, światło księżyca i gwiazd, i wrócą chmury po deszczu; [3] »zanim zaczną drżeć strzegący niegdyś domu i pochylą się silni mężczyźni, ustaną młynarki, bo ich zostanie niewiele, a wyglądającym oknami przygaśnie wzrok; [4] »zanim zamkną się drzwi wzdłuż ulicy, przycichnie odgłos młyna, wybudzać zacznie nawet głos ptaka, a dźwięki pieśni zaczną dochodzić przytępione. [5] »Zanim zaczną bać się pagórka i innych strachów na drodze, i migdałowiec zakwitnie na biało, i wlec się będzie szarańcza, i zawiodą jagody kaparu - bo człowiek zmierza do swego wiecznego domu, a płaczący idą przy nim ulicami. [6] »Zanim zerwie się srebrny sznur, popęka złota czasza, potłucze się dzban nad zdrojem, a kołowrót, złamany, spadnie na dno studni -  [7] »i wróci proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. [8] »Marność nad marnościami, mówi Kaznodzieja, wszystko jest marnością. [9] »Poza tym, że Kaznodzieja był mędrcem, uczył on lud wiedzy. Rozważał i badał, i uporządkował wiele przypowieści. [10] »Kaznodzieja szukał słów, by znaleźć najtrafniejsze, aby jak najlepiej wyrazić nimi prawdę. [11] »Słowa mędrców są jak ościenie, a autorzy ich zbiorów jak powbijane gwoździe - podarowane przez jednego Pasterza. [12] »Poza tymi, strzeż się, mój synu. Pisaniu wielu ksiąg nie ma bowiem końca, a rozległe studia mogą męczyć ciało. [13] »Słowo na koniec, gdy wszystko już powiedziane: Boga się bój i Jego przykazań przestrzegaj - to odnosi się do każdego człowieka. [14] »Gdyż nad każdym czynem Bóg dokona sądu, nad każdą rzeczą skrytą - czy to dobrą, czy złą. 
«  Księga Koheleta 11 Księga Koheleta 12 Księga Pieśń nad Pieśniami 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).