«  Księga Koheleta 2 Księga Koheleta 3 Księga Koheleta 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora: [2] »Jest czas rodzenia i czas umierania; jest czas sadzenia i czas zbiorów. [3] »Jest czas ranienia i czas leczenia; jest czas burzenia i czas budowy. [4] »Jest czas płaczu i czas uśmiechu; jest czas żalu i czas tańca. [5] »Jest czas rozrzucania kamieni i czas ich zbierania; jest czas pieszczot i czas rozłąki. [6] »Jest czas szukania i czas straty; jest czas gromadzenia i czas wyrzucania. [7] »Jest czas rozdzierania i czas zszywania; jest czas milczenia i czas mówienia. [8] »Jest czas miłości i czas nienawiści; jest czas wojny i czas pokoju. [9] »Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? [10] »Znam to zadanie, z którego Bóg zrobił ludziom zajęcie. [11] »Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ludzkie serca, tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. [12] »Przekonałem się i wiem: Nic nie jest dla ludzi lepsze niż to, by iść przez życie radośnie i pożytecznie. [13] »Bo przecież darem Boga jest to, że człowiek może jeść i pić, i przy całym swym trudzie oglądać to, co dobre. [14] »Wiem również, że: Wszystko, co Bóg czyni, trwać będzie na wieki - nic do tego dodać i nic ująć z tego. Bóg natomiast to czyni, aby się Go bano. [15] »To, co było, znów będzie, a co ma być, już było, Bóg także poszukuje tego, co szukane. [16] »I jeszcze to dostrzegłem pod słońcem: Miejsce prawa może zająć niegodziwość, a miejsce sprawiedliwości - przestępstwo. [17] »I pomyślałem: Bóg będzie sądził sprawiedliwego i bezbożnego, bo na każdą sprawę jest pora - właściwa chwila na każdy czyn. [18] »Pomyślałem dalej: Ze względu na synów ludzkich, aby ich poddać próbie, Bóg chce im pokazać, że nie są lepsi od zwierząt. [19] »Bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt. Jak ci umierają, tak umierają tamte - i wszyscy mają takiego samego ducha. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. Bo wszystko jest marnością. [20] »Wszystko zmierza do jednego miejsca. Wszystko z prochu powstało i w proch się obraca. [21] »Kto wie, czy duch istot ludzkich wznosi się ku górze, a duch zwierząt zstępuje w dół, do ziemi? [22] »Zauważyłem więc, że nie ma nic lepszego niż to, by człowiek cieszył się ze swoich dzieł - taki jest jego dział. Bo kto może mu objawić, co stanie się po nim? 
«  Księga Koheleta 2 Księga Koheleta 3 Księga Koheleta 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).