«  Księga Koheleta 6 Księga Koheleta 7 Księga Koheleta 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Lepsze dobre imię niż dobry olejek i lepszy dzień zgonu niż dzień przyjścia na świat. [2] »Lepiej iść do domu żałoby niż do domu biesiady - bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. [3] »Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek na twarzy, serce staje się lepsze. [4] »Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela. [5] »Lepiej słuchać nagany mądrego niż przysłuchiwać się pieśni niemądrych, [6] »gdyż jak z trzaskiem cierni płonących pod garnkiem, tak ze śmiechem głupiego - lecz i to jest marnością. [7] »Owszem, ucisk ogłupia mędrca, a łapówka gubi serce. [8] »Lepszy koniec sprawy niż jej początek, lepsza postawa cierpliwa niż zarozumiała. [9] »Nie unoś się gniewem pochopnie, bo gniew mieszka w piersi głupich. [10] »Nie pytaj: Jak to jest, że dawniej bywało lepiej niż dziś? Nie z mądrości bowiem wypływa to pytanie. [11] »Mądrość jest lepsza niż majątek, jest korzyścią dla żyjących pod słońcem, [12] »gdyż pod ochroną mądrości jest jak pod ochroną pieniędzy, jednak korzyść z poznania jest ta: Mądrość ożywia tych, którzy ją mają. [13] »Przypatrz się działaniu Boga: Kto może wyprostować to, co On zakrzywił? [14] »W dniu powodzenia korzystaj z możliwości, a w dniu niedoli zauważ: Również ten dzień, podobnie jak tamten, pochodzi od Boga, aby człowiek nie dociekł tego, co będzie po nim. [15] »To wszystko widziałem w dniach mojej marności: Bywa, że sprawiedliwy ginie w swej sprawiedliwości, i bywa, że bezbożny żyje długo w swej niegodziwości. [16] »Nie bądź zbyt sprawiedliwy i nie rób się zbyt mądrym - dlaczego miałbyś się gubić? [17] »Nie bądź zbyt grzeszny ani nie bądź głupi: dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać? [18] »Dobrze zrobisz, gdy trzymać się będziesz jednego, ale nie odsuniesz ręki od drugiego - owszem, kto boi się Boga, znajdzie wyjście ze wszystkich zawiłości. [19] »Mądrość umacnia mędrca bardziej niż dziesięciu doradców zamieszkałych w mieście. [20] »Gdyż nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by czynił dobrze i nie grzeszył. [21] »Nie bierz sobie do serca wszystkiego, co mówią ludzie, abyś nie usłyszał, jak lekceważy cię sługa, [22] »nierzadko bowiem - o czym sam wiesz dobrze - i ty lekceważyłeś innych. [23] »To wszystko starałem się mądrze wypróbować. Postanowiłem być mądry, lecz mądrość była mi odległa. [24] »Odległe jest to, co było, i głębokie, bardzo głębokie - któż to wszystko zrozumie? [25] »Nastawiłem się cały na to, by poznawać, by dociekać i odkrywać, co mądre i właściwe, i przekonać się, że bezbożność jest głupotą, a głupota - szaleństwem. [26] »I oto, co odkrywam: Bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, której serce jest pułapką i siecią, a ręce więzami. Człowiek miły Bogu zdoła się jej wyślizgnąć, ale grzesznik wpadnie w jej sidła. [27] »Zwróć uwagę na to: Odkryłem - mówi Kaznodzieja - badając jedno po drugim, by dojść do rozwiązania: [28] »Oto, czego szukam, jak na razie bez skutku: Znalazłem człowieka - jednego wśród tysiąca - ale wśród nich wszystkich nie znalazłem kobiety. [29] »I jeszcze to zauważ: Odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, ale ludzie wpadli na wiele [dziwnych] rozwiązań. 
«  Księga Koheleta 6 Księga Koheleta 7 Księga Koheleta 8  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).