«  Księga Pieśń nad Pieśniami 8 Księga Izajasza 1 Księga Izajasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy za dni Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza, królów judzkich. [2] »Słuchajcie, niebiosa, i wsłuchaj się, ziemio, ponieważ PAN przemówił: Synów wychowałem i wprowadziłem w dorosłość, lecz oni Mi się zbuntowali. [3] »Bydlę zna swojego właściciela, a osioł żłób swoich panów, Izrael natomiast Mnie nie zna, mój lud Mnie nie rozpoznaje. [4] »Biada grzesznemu narodowi, ludowi obciążonemu winą, potomstwu popełniającemu zło, synom winnym zniszczenia! Opuścili PANA, wzgardzili Świętym Izraela i odwrócili się! [5] »W co jeszcze was bić, skoro mnożycie odstępstwa? Cała głowa choruje i całe serce omdlałe. [6] »Od stopy po głowę nic na nim zdrowego - guzy, sińce i świeże rany, nie opatrzone, nie przewiązane ani nie zmiękczone oliwą. [7] »Wasza ziemia pustkowiem, wasze miasta spalone ogniem. Wasze pola? Na waszych oczach objadają je obcy! Spustoszenie jak po ich podboju! [8] »I pozostała córka Syjonu jak szałas w winnicy, jak budka na polu ogórkowym, jak miasto oblężone. [9] »Gdyby PAN Zastępów nie pozostawił nam tych, co przetrwali, bylibyśmy niemal jak Sodoma, przypominalibyśmy Gomorę. [10] »Słuchajcie Słowa PANA, wy, książęta Sodomy, wsłuchaj się w Prawo naszego Boga, ty, ludu Gomory! [11] »Co mi po mnóstwie waszych ofiar? - mówi PAN. Mam już dosyć całopaleń baranów i tłuszczu tucznych zwierząt; nie pragnę już krwi cielców i jagniąt, i kozłów. [12] »Gdy przychodzicie, aby zjawić się przede Mną, to czy ktoś od was oczekiwał tego wydeptywania moich dziedzińców? [13] »Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie? To dla Mnie obrzydliwość. Nów i szabat, i zwoływanie zebrań - nie mogę znieść fałszu spotkań i zgromadzeń! [14] »Waszych nowiów i waszych świąt nienawidzi moja dusza. Stały się mym ciężarem, zmęczyłem się ich znoszeniem! [15] »A gdy wyciągacie wasze ręce, zasłaniam przed wami oczy; choćbyście pomnożyli modlitwy, nie będę słuchał! Wasze ręce umoczone są we krwi, a wasze palce w bezprawiu. [16] »Obmyjcie się! Oczyśćcie się! Usuńcie sprzed mych oczu wasze złe uczynki! Przestańcie czynić źle! [17] »Uczcie się czynić dobrze! Stosujcie prawo, brońcie skrzywdzonych, rzetelnie sądźcie sierotę, wstawiajcie się za wdową! [18] »Chodźcie, rozpatrzmy to razem - mówi PAN! Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, mogą zbieleć jak śnieg; choćby czerwieniły się jak purpura, mogą stać się jak wełna. [19] »Jeśli zechcecie być Mi posłuszni, możecie korzystać z dóbr tej ziemi, [20] »lecz jeśli to zlekceważycie i zatniecie się w uporze, pochłonie was miecz, bo usta PANA tak nakazały! [21] »Jaką nierządnicą stało się to miasto niegdyś wierne, pełne praworządności! Mieszkała w nim sprawiedliwość, a teraz - mordercy! [22] »Twoje srebro to zwykły żużel, twój trunek zmieszany z wodą. [23] »Twoi książęta to buntownicy, wspólnicy złodziei. Każdy z nich łasy na łapówki i goni za prezentami. Sierot nie sądzą rzetelnie, a sprawa wdów? Nie dochodzi do nich! [24] »Dlatego Pan, PAN Zastępów, Mocarz Izraela, oświadcza: Biada! Uwolnię się od mych nieprzyjaciół i pomszczę się na mych wrogach! [25] »Zwrócę przeciw tobie moją rękę, wytopię jak potażem twój żużel, usunę wszystkie twe domieszki [26] »i przywrócę ci twych sędziów jak niegdyś, twych radców tak, jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości oraz miastem wiernym. [27] »Syjon zostanie odkupiony przez sąd i przez sprawiedliwość ci, którzy się na nim nawrócą. [28] »A buntownikom? Zagłada! I grzesznikom wraz z nimi. Porzucający PANA poginą! [29] »Tak, wstyd przyniosą wam dęby, którymi się tak cieszycie, upodlą was wasze gaje, które sobie wybraliście, [30] »bo będziecie jak dąb bez listowia, jak ogród, w którym nie ma wody. [31] »I siłacz stanie się paździerzem, a jego dzieło iskrą, i spłoną obaj razem - zabraknie gaszącego. 
«  Księga Pieśń nad Pieśniami 8 Księga Izajasza 1 Księga Izajasza 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).