«  Księga Izajasza 11 Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W tym dniu powiesz: Dziękuję Ci, Panie, bo choć gniewałeś się na mnie, Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. [2] »Oto Bóg zbawieniem moim! Zaufam, nie będę się lękał, gdyż PAN jest mocą moją, pieśnią moją, zbawieniem moim! [3] »Będziecie czerpać z radością wodę ze zdrojów zbawienia [4] »i powtarzać w tym dniu: Dziękujcie PANU, wzywajcie Jego imienia! Rozgłaszajcie wśród ludów Jego dzieła! Przypominajcie, że Jego imię przewyższa wszystko! [5] »Grajcie PANU! Dokonał On wielkich czynów! Niech się o tym dowie cała ziemia! [6] »Wołaj! Śpiewaj z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest między wami Święty Izraela! 
«  Księga Izajasza 11 Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 13  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).