«  Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 13 Księga Izajasza 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wyrok na Babilon, jak to zobaczył Izajasz, syn Amosa. [2] »Zatknijcie sztandar na obnażonym szczycie góry! Podnieście na nich głos! Dajcie znak ręką! Niech wejdą w bramy książąt! [3] »To Ja wezwałem Mnie poświęconych. To Ja zwołałem mych bohaterów, aby okazać mój gniew - dumnych ze służby pod wodzą mojego majestatu! [4] »Słychać odgłos tłumu na górach, jakby licznego ludu! Słychać zgiełk królestw, zgromadzonych narodów! To PAN Zastępów przegląda zastępy bojowe! [5] »Ciągną z dalekiej ziemi, z najdalszych krańców nieba - PAN i narzędzia Jego gniewu, by zniszczyć całą ziemię. [6] »Zawódźcie! Bo bliski jest dzień PANA! Przychodzi on od Wszechmocnego jako niszczący cios! [7] »Dlatego opadają wszystkie ręce, truchleje każde ludzkie serce. [8] »Wszystkich ogarnia strach! Chwytają ich skurcze i bóle. Wiją się jak przy porodzie. Patrzą na siebie osłupiali, a z twarzy bije żar. [9] »Oto nadchodzi dzień PANA - okrutny! Dzień wzburzenia i gwałtownego gniewu! Aby obrócić ziemię w pustkowie, a grzesznikom na niej położyć kres! [10] »Tak! Gwiazdy niebios i ich konstelacje nie udzielą już swego światła! Słońce pociemnieje o wschodzie, a księżyc nie rozbłyśnie światłem! [11] »I nawiedzę świat za zło, a bezbożnych za ich winy! Ukrócę pychę zuchwałych i poniżę wyniosłość tyranów. [12] »Sprawię, że śmiertelnik będzie rzadszy od złota, a człowiek - od kruszcu z Ofiru. [13] »Wstrząsnę bowiem niebem i ziemia zadrży w posadach, poruszy je wzburzenie PANA Zastępów w dniu, gdy wzbierze gwałtowność Jego gniewu. [14] »I niczym spłoszona gazela, niczym stado bez tego, kto je zbiera, każdy zawróci do swojego ludu, każdy będzie uciekał do swej własnej ziemi. [15] »Każdego, którego znajdą, zabiją! Każdego złapanego zwali miecz! [16] »Niemowlęta roztrzaskają na ich oczach, splądrują im domy i zgwałcą kobiety! [17] »Oto pobudzę przeciwko nim Medów! O srebro oni nie dbają, w złocie się nie lubują. [18] »Młodzież zdziesiątkują ich łuki. Dla płodów łona nie będzie litości. I nad dziećmi w miłosierdziu nie drgnie oko! [19] »I padnie klejnot królestw - Babilon, chluba i duma Chaldejczyków, legnie w gruzach pod ciosem Boga, jak Sodoma i Gomora! [20] »Nie będzie zamieszkany na wieki ani zasiedlony po wszystkie pokolenia. Nie rozbije tam Arab namiotu ani pasterze nie zatrzymają tam stad. [21] »Zadomowią się tam dzikie zwierzęta, w domach zagnieżdżą się sowy. Mieszkać tam będą strusice, a kozły wyprawiać swe harce. [22] »W pałacach rozgoszczą się hieny, szakale we wspaniałych zamkach - bo bliski już jest jego czas, jego dni nie ulegną zwłoce. 
«  Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 13 Księga Izajasza 14  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).