«  Księga Izajasza 21 Księga Izajasza 22 Księga Izajasza 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wyrok o Dolinie Widzenia. Co się z tobą dzieje, że całe wyszłoś na dachy, [2] »o, miasto pełne hałasów i zgiełku, grodzie radosny?! Twoi zabici nie padli od miecza. Nie polegli w walce! [3] »Wszystkich twoich wodzów pojmano w czasie ucieczki, bez sięgania po łuk. Wszyscy w tobie poszukiwani zostali schwytani, choć uszli daleko! [4] »Dlatego mówię: Nie patrzcie na mnie, gorzko płaczącego, nie śpieszcie do mnie z pociechą z powodu zagłady córki mego ludu! [5] »Gdyż to dzień przerażenia, pogromu i zamętu należący do Pana, PANA Zastępów! W Dolinie Widzenia burzą mur! Okrzyk bojowy dosięga góry! [6] »Elam przypiął kołczan, w rydwanach widać jeźdźców, Kir obnażył tarczę. [7] »Rydwany zapełniły twe piękne doliny, a jeźdźcy pewni siebie stanęli naprzeciw bramy -  [8] »zdarł on zasłonę Judy. Tego dnia przeglądaliście zbrojownię Leśnego Pałacu, [9] »zabraliście się za liczne pęknięcia w murach miasta Dawida, gromadziliście wodę Dolnej Sadzawki, [10] »liczyliście domy Jerozolimy, przeznaczając do rozbiórki niektóre, aby umocnić mur, [11] »przygotowywaliście też pomiędzy murami zbiornik na wodę Starego Stawu, nie oglądaliście się jednak na Tego, który go utworzył, i nie skierowaliście się do Tego, dzięki któremu go macie. [12] »A przecież Pan, PAN Zastępów, wzywał w tym dniu do skargi i płaczu, do golenia głów, do wkładania włosiennic. [13] »Lecz zamiast tego były radość, wesele, zabijanie bydła, przyrządzanie owiec, jedzenie mięsa i picie wina: Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy! [14] »A PAN mi objawił, skierował głos w me uszy: Z pewnością ta wina nie będzie wam przebaczona, dopóki nie pomrzecie - mówi Pan, PAN Zastępów. [15] »Tak mówi Pan, PAN Zastępów: Idź, udaj się do tego zarządcy - do Szebny, przełożonego pałacu: [16] »Co ty tu masz - zapytaj - i kogo ty tu masz, że wykułeś tu sobie grób? A wykuł on grób swój wysoko, w skale wydrążył swą siedzibę! [17] »Oto PAN rzuci cię daleko, mocnym rzutem, siłaczu! On mocno cię pochwyci, [18] »ciasno zwinie cię w kłębek i jak piłkę kopnie ku szerokiej ziemi - tam umrzesz i tam znajdą się rydwany twej chwały, ty, hańbo domu swego pana. [19] »Wypchnę cię z twojego urzędu, tak że zrzucą cię z twojego stanowiska! [20] »W tym dniu zamiast ciebie powołam mojego sługę Eliakima, syna Chilkiasza. [21] »Jego oblekę w twoją szatę, przewiążę go twoją szarfą, twoją władzę złożę w jego ręce i będzie ojcem dla mieszkańców Jerozolimy i dla domu judzkiego. [22] »Na jego ramieniu położę klucz domu Dawida - gdy on otworzy, nikt nie zamknie, a kiedy zamknie - nikt nie otworzy. [23] »I wbiję go jako gwóźdź na pewnym miejscu, on przyda chwały domowi swego ojca. [24] »I zawiśnie na nim cała chwała domu jego ojca, pędy i odrośle, i wszelkie drobne sprzęty - od miednic po dzbany. [25] »Gdy jednak przyjdzie ten dzień - oto Słowo PANA Zastępów - zostanie usunięty gwóźdź wbity na pewnym miejscu, zetną go i spadnie, a wraz z nim ciężar zawieszony na nim - tak bowiem sam PAN postanowił. 
«  Księga Izajasza 21 Księga Izajasza 22 Księga Izajasza 23  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).