«  Księga Izajasza 29 Księga Izajasza 30 Księga Izajasza 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Biada przekornym synom! - oświadcza PAN. Wypełniają plan - ale nie mój. Prowadzą rokowania - lecz nie w moim duchu. I dodają tylko grzech do grzechu. [2] »Udają się do Egiptu bez pytania Mnie o radę, chcąc uciec pod ochronę faraona i szukać schronienia w cieniu Egiptu. [3] »Lecz ta ochrona faraona przyniesie wam tylko wstyd, a szukanie schronienia w Egipcie - tylko hańbę. [4] »Bo choć byli jego książęta w Soanie, a jego posłowie dotarli do Chanes, [5] »pozostawili po sobie tylko niesmak. Bo ten lud jest bezużyteczny: nie udzieli pomocy, nie zapewni żadnych korzyści - skończy się na wstydzie i hańbie. [6] »Wyrok o zwierzętach południa: Przez ziemię niedoli i ucisku - gdzie grasuje lwica i lew, żmija i latający smok - wiozą na osłach swe bogactwo i na wielbłądach swe skarby do ludu, który jest nieużyteczny. [7] »Bo Egipt to marność! Żadna z niego pomoc! Dlatego nazwałem go: Rahab hałaśliwy, lecz niegroźny. [8] »Teraz idź, napisz im to na tablicy, wykaligrafuj na zwoju, niech zostanie na przyszłość, jako świadectwo na wieki. [9] »Gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani, dzieci, które nie chcą słuchać Prawa PANA. [10] »Powiedzieli oni nawet prorokom: Dosyć tych widzeń! A wieszczom: Nie mówcie nam, co słuszne! Powiedzcie coś pochlebnego, wieszczcie o czymś miłym! [11] »Zejdźcie z drogi, zboczcie nieco, dajcie nam spokój ze Świętym Izraela. [12] »Dlatego tak mówi Święty Izraela: Ponieważ odrzuciliście to Słowo, a ufacie naciskom i polegacie na kłamstwach, [13] »dlatego wina za to zaciąży nad wami jak odłamek wysokiego muru, który pękł i zwisa niebezpiecznie, zanim spadnie nagle i raptownie, [14] »i rozpadnie się na wiele części jak gliniany dzban, rozbity na kawałki tak drobne, że brak choćby skorupki do nabrania ognia z ogniska lub zaczerpnięcia wody z kałuży. [15] »Bo tak powiedział Wszechmocny PAN, Święty Izraela: Opamiętanie się i spokój przyniesie wam ratunek, w ciszy i zaufaniu będzie wasza siła - lecz nie chcieliście tego! [16] »Mówiliście: Nie! Raczej na koniach umkniemy! Dlatego będziecie umykać. Na wierzchowcach uciekniemy! Dlatego wasi prześladowcy was dogonią. [17] »Tysiąc cofnie się przed groźbą jednego! Będziecie umykać przed groźbą pięciu! Aż zostaniecie jak maszt na szczycie góry i jak samotny sztandar na wzgórzu. [18] »Dlatego PAN czeka, aby okazać wam łaskę, dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż PAN jest Bogiem słusznego sądu. Jakże szczęśliwi są wszyscy, którzy na Niego czekają! [19] »Gdyż, ludu na Syjonie, mieszkający w Jerozolimie, nie będziesz stale płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twego wołania, odezwie się, gdy tylko go usłyszy! [20] »A choć Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to twój Nauczyciel już nie będzie stał z boku. Twoje oczy będą Go oglądać. [21] »Twoje uszy usłyszą nawet spoza siebie Słowo: To jest ta droga, nią idźcie! - gdy będziecie szli w prawo lub gdy będziecie szli w lewo. [22] »Wtedy zbezcześcisz swoje pokryte srebrem bożki i bożki powleczone złotem. Rozrzucisz je jak nieczystość i powiesz do nich: Precz! [23] »Wówczas ześle deszcz na twój siew, którym obsiewasz rolę, tak że chleb, jej plon, będzie obfity i bogaty. Swe bydło będziesz w tym dniu wypasał na rozległym pastwisku, [24] »a bydło i osły pracujące na roli będą jadły wzbogaconą paszę, przewiewaną łopatą i widłami. [25] »A każda wysoka góra i każde wyniosłe wzgórze spłynie potokami, strumykami z wodą - w dniu wielkiej bitwy, kiedy padną wieże. [26] »Światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca siedem razy wydajniejsze, jak światło siedmiu dni, w tym dniu, gdy PAN opatrzy złamanie swego ludu, gdy będzie leczył ranę po zadanym mu ciosie. [27] »Oto imię JHWH przychodzi z daleka, płonie Jego gniew, potęga uniesienia. Jego wargi są pełne wzburzenia, a Jego język jak ogień palący. [28] »Jego tchnienie, niczym wezbrany potok sięgający po szyję, zapowie narodom przesianie rzeszotem zniszczenia i wetknie krępujące wędzidło między szczęki narodów. [29] »Będziecie śpiewać pieśń jak w noc uroczystego święta i nosić w sercu radość jak ten, co przy wtórze fletu wyrusza na górę PANA, do Skały Izraela. [30] »I da wam PAN usłyszeć potęgę swego głosu, i ukaże, jak spada Jego ramię w przypływie gniewu, w płomieniu niszczącego ognia, w burzy i ulewie, i w kamiennym gradzie. [31] »Bo głos PANA przerazi Asyrię, gdy On uderzy swym berłem. [32] »A każdemu przejściu przeznaczonej mu pałki, którą PAN spuści na niego, towarzyszyć będzie dźwięk bębnów i cytr, i wywijanie orężem walczącego z nimi. [33] »Gdyż od dawna gotowe jest dla niej palenisko, przeznaczone również dla króla, pogłębione i poszerzone, stos ogniowy - i wiele drewna; tchnienie PANA zapali go niczym strumień siarki. 
«  Księga Izajasza 29 Księga Izajasza 30 Księga Izajasza 31  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).