«  Księga Izajasza 30 Księga Izajasza 31 Księga Izajasza 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Biada tym, którzy idą po pomoc do Egiptu, polegają na koniach, ufają rydwanom, że liczne, i jeźdźcom, że bardzo silni, a nie obchodzi ich Święty Izraela i nie szukają PANA! [2] »A przecież On jest mądry i wie, jak osiąga się cel, a swoich słów nie cofa. Powstaje On przeciw domowi niegodziwych i przeciw pomocy złoczyńców. [3] »A Egipt? To ludzie - nie Bóg! Ich konie? To ciało - nie duch! Gdy PAN wyciągnie swą rękę, potknie się obrońca i padnie broniony, i wszyscy razem poginą! [4] »Gdyż tak powiedział do mnie PAN: Podobnie jak warczy lew i lwię nad swoim łupem, gdy przeciw niemu zwołują całą gromadę pasterzy - nie drży on przed ich głosami, na ich zgiełk się nie kuli - tak zstąpi PAN Zastępów, aby walczyć o górę Syjon i o jego wzgórze. [5] »Jak latające ptaki - tak PAN Zastępów obroni Jerozolimę, obroni i wyratuje, przez swe przejście ją wybawi. [6] »Nawróćcie się, synowie Izraela, do Tego, od którego tak daleko odeszliście! [7] »W tym bowiem dniu porzuci każdy swe bożki srebrne oraz złote, które sporządziły dla was wasze grzeszne ręce. [8] »I padnie Asyria od miecza, ale nie ludzkiego, nie ludzki miecz ją pochłonie. Przyjdzie jej uciekać przed mieczem, a kwiat męskiej siły pójdzie pod przymusem do robót. [9] »I jej skała przepadnie ze strachu, a pod sztandarem stchórzą jej książęta - oświadcza PAN, którego płomień świeci na Syjonie, a palenisko z ogniem żarzy się w Jerozolimie. 
«  Księga Izajasza 30 Księga Izajasza 31 Księga Izajasza 32  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).