«  Księga Izajasza 3 Księga Izajasza 4 Księga Izajasza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I uchwyci się siedem kobiet jednego mężczyzny w tym dniu. Będziemy jadły swój chleb - powiedzą - i odziewały się we własne suknie, bylebyśmy tylko należały do ciebie - zdejmij z nas naszą hańbę! [2] »W tym dniu Latorośl PANA stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi - chlubą i koroną ocalonych Izraela. [3] »Ocalony na Syjonie i oszczędzony w Jerozolimie nazwany będzie świętym - każdy wpisany, by mieć udział w życiu w Jerozolimie. [4] »Gdy Pan zmyje brud córek Syjonu i spłucze plamy krwi z wnętrza Jerozolimy, duchem sądu i duchem oczyszczenia, [5] »wówczas nad całym obszarem góry Syjon i nad miejscami jej zgromadzeń PAN utworzy obłok za dnia, niczym dym, i blask płomienia ognia w nocy, ponieważ chwała będzie osłoną nad wszystkim, [6] »namiotem zapewniającym cień w upalne dni i skuteczne schronienie nawet w czasie ulewnych deszczów. 
«  Księga Izajasza 3 Księga Izajasza 4 Księga Izajasza 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).