«  Księga Izajasza 39 Księga Izajasza 40 Księga Izajasza 41  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg! [2] »Mówcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełniła się jej niewola, że zapłata za winę przyjęta, bo odebrała z ręki PANA podwójnie za wszystkie swe grzechy. [3] »Głos woła na pustkowiu: Uporządkujcie drogę PANA, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla naszego Boga! [4] »Doliny niech będą podniesione, góry i pagórki obniżone, to, co strome - wyprostowane, a co wyboiste - wyrównane! [5] »Wówczas objawi się chwała PANA i zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta PANA tak postanowiły. [6] »Głos mówi: Głoś! Zapytałem więc: Co mam głosić? To, że wszystko, co żyje, jest trawą - z całym swym wdziękiem jest niczym kwiat polny. [7] »Usycha ta trawa i więdnie ten kwiat, gdy tylko wiatr PANA powieje na nie. Tak! Ludzie są jak trawa! [8] »Trawa usycha, a kwiat - więdnie, lecz Słowo naszego Boga trwa na wieki! [9] »Wyjdź na wysoką górę, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Natęż mocno swój głos, zwiastunko dobrej wieści, Jerozolimo! Natęż głos, nie bój się! Mów do miast Judy: Oto wasz Bóg! [10] »Oto Wszechmocny PAN przychodzi jako Mocny! Swym ramieniem sprawuje władzę! Przybywa z zapłatą, ma z sobą należności! [11] »Jak pasterz będzie pasł swoje stado, ku jagniętom wyciągnie ramiona, przytuli je do serca, a karmiące poprowadzi ostrożnie. [12] »Kto zmierzył garścią odmęty mórz lub piędzią wymierzył niebiosa? Kto miarką przeliczył proch ziemi, zważył na wadze góry i umieścił na szalach pagórki? [13] »Kto przeniknął Ducha PANA? Kto Go pouczył swą radą? [14] »Kto udzielał Mu lekcji? Dzięki komu nabrał rozumu? Kto Go wprowadził na ścieżki słuszności? Kto Mu poszerzył wiedzę lub wskazał drogę rozumu? [15] »Oto narody są jak kropla w wiadrze, znaczą tyle, co pył na szalach - także wyspy uważa za lekkie. [16] »Drzew Libanu nie starczyłoby na ogień, jego zwierząt zabrakłoby na ofiary. [17] »Wszystkie narody są niczym wobec Niego, są przed Nim jak nicość, jak pustka! [18] »Do kogo chcielibyście upodobnić Boga? Jakie moglibyście wskazać podobieństwo? [19] »Czy do bożka? Takiego odlewa rzemieślnik, złotnik powleka złotem i przytwierdza mu srebrne łańcuszki. [20] »A kto na to za biedny, bierze drewno bez próchna, szuka lepszego w rzemiośle i zleca mu sporządzenie bożka, który by się nie przewracał. [21] »Nie wiecie? Nie słyszeliście? Nie mówiono wam o tym od początku? Nie rozumiecie, jak powstała ziemia? [22] »On siedzi ponad jej widnokręgiem, a jej mieszkańcy są niczym szarańcza. Rozpostarł niebo niczym zasłonę, rozciągnął je jak namiot, w którym można mieszkać. [23] »On władców obraca wniwecz, sędziów ziemi czyni nicością -  [24] »ledwie ich zasadzono, ledwie ich zasiano, ledwie zakorzenił się w ziemi ich pień - uschli, gdy na nich powiał, burza uniosła ich jak plewę. [25] »Do kogo więc jestem, według was, podobny? Kto może być mi równy? - pyta Święty. [26] »Podnieście ku górze oczy! Popatrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza zastęp gwiazd w ścisłej liczbie. Wszystkie je zna po imieniu! Dzięki Jego ogromnej sile i potężnej mocy, żadnej z nich nie zabrakło! [27] »Dlaczego więc mówisz, Jakubie, i twierdzisz, Izraelu, że zakryta jest przed PANEM twoja droga i nie dochodzi do Boga twoja sprawa? [28] »Czyżbyś nie wiedział? Czyżbyś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest PAN, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy ani nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. [29] »Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. [30] »Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają. [31] »Lecz tym, którzy ufają PANU, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód - i nie są zmęczeni. 
«  Księga Izajasza 39 Księga Izajasza 40 Księga Izajasza 41  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).