«  Księga Izajasza 42 Księga Izajasza 43 Księga Izajasza 44  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Lecz teraz tak mówi PAN, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - jesteś mój! [2] »Gdy będziesz przechodził przez wody, Ja będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali cię. [3] »Bo Ja, PAN, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraela, jestem twym wybawcą; daję Egipt na okup za ciebie, Kusz i Sabę w twoje miejsce. [4] »A ponieważ jesteś w moich oczach drogi, cenny - i Ja ciebie kocham, to daję za ciebie ludzi, daję ludy za twoje życie. [5] »Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze wschodu sprowadzę twe potomstwo, zgromadzę cię z zachodu. [6] »Północy rozkażę: Wydaj ich! A do południa powiem: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi -  [7] »wszystkich, którzy nazwani są moim imieniem i których stworzyłem dla swojej chwały, których ukształtowałem - owszem, są moim dziełem. [8] »Wyprowadźcie lud ślepy, choć ma oczy, i głuchy, chociaż ma uszy. [9] »Niech zbiorą się wszystkie narody, niech zgromadzą się ludy i niech ktoś spośród nich stwierdzi zgodność przeszłych zdarzeń z ich zapowiedziami. Niech wybiorą wiarygodnych świadków, którzy, gdy się z tym zapoznają, mogliby stwierdzić: To prawda! [10] »Wy jesteście moimi świadkami - oświadcza PAN - moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali Mnie i wierzyli, i byli pewni, że to jestem Ja, że przede Mną nie stworzono Boga i że po Mnie żadnego nie będzie. [11] »Ja, Ja jestem PAN i oprócz Mnie nie ma wybawcy. [12] »Ja zapowiadałem, wybawiałem i ogłaszałem, nie żaden obcy bóg pośród was. Wy jesteście moimi świadkami - oświadcza PAN - Ja zaś jestem Bogiem. [13] »I nadal Nim pozostanę. Nie znajdzie się nikt, kto by wyrwał cokolwiek z mojej ręki. Kiedy coś czynię - kto to odmieni? [14] »Tak mówi PAN, wasz Odkupiciel, Święty Izraela: Ze względu na was posłałem do Babilonu i sprowadzę wszystkich ich uciekinierów, Chaldejczyków, wiwatujących na okrętach. [15] »Ja, PAN, jestem waszym Świętym, Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym Królem. [16] »Tak mówi PAN, dawca drogi na morzu i ścieżki na potężnych wodach, [17] »dowódca rydwanów i koni, wojska i zbrojnych oddziałów: Oto leżą i nie powstaną, zgaśli jak knot - spłonęli. [18] »Nie wspominajcie dawnych spraw, nie powracajcie do przeszłości! [19] »Oto czynię rzecz nową - już kiełkuje, czy o niej nie wiecie? Tak, przygotowuję drogę na pustyni, rzeki na pustkowiu. [20] »Chwalić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusice, gdyż dostarczyłem wody na pustyni i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. [21] »Lud, który sobie stworzyłem, będzie ogłaszał mą chwałę. [22] »A jednak nie Mnie wzywałeś, Jakubie, nie dla Mnie się trudziłeś, Izraelu. [23] »Nie przyniosłeś Mi owiec w całopalnej ofierze, nie uczciłeś Mnie krwawymi ofiarami. Nie obciążałem cię ofiarami z pokarmów, nie utrudziłem ofiarą z kadzidła. [24] »Nie nakupiłeś Mi za pieniądze wonności, nie nasyciłeś Mnie tłuszczem krwawych ofiar - lecz obciążyłeś Mnie swoimi grzechami, utrudziłeś Mnie swoimi winami. [25] »Ja, Ja jestem tym, który zmazuje twe przestępstwa ze względu na siebie - a twoich grzechów nie wspomnę. [26] »Przypomnij Mi, rozprawmy się z sobą! Wylicz, co masz na swoją obronę? [27] »Twój praojciec zgrzeszył, a twoi przedstawiciele opierali Mi się. [28] »Dlatego zbezczeszczę książąt świątyni, obłożę Jakuba klątwą, a Izraela wystawię na zniewagi. 
«  Księga Izajasza 42 Księga Izajasza 43 Księga Izajasza 44  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).