«  Księga Izajasza 44 Księga Izajasza 45 Księga Izajasza 46  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak mówi PAN do swego pomazańca, do Cyrusa, którego ująłem za prawą rękę, aby mu poddać narody, odpiąć pasy od bioder królów, aby przed nim pootwierać wrota, a bramy pozostawić nie zamknięte: [2] »Ja pójdę przed tobą, usunę przed tobą wyboje, wyłamię spiżowe wrota, rozbiję żelazne zawory. [3] »I dam ci skarby ukryte w ciemności i kosztowności z najgłębszych kryjówek, abyś poznał, że Ja jestem PAN, ten, który cię wzywa po imieniu - Bóg Izraela. [4] »Ze względu na mego sługę Jakuba, na Izraela, mojego wybrańca, wezwałem cię po imieniu i nadałem ci zaszczytny tytuł, chociaż Mnie nie znałeś. [5] »Ja jestem PAN i nie ma innego, z wyjątkiem Mnie nie ma Boga. Przypinam ci pas, chociaż Mnie nie znałeś, [6] »aby poznali na wschodzie i na zachodzie, że oprócz Mnie nie ma nikogo. Ja jestem PAN i nie ma innego. [7] »Ja stwarzam światło i tworzę ciemność, Ja czynię pokój i sprowadzam nieszczęście, Ja, PAN, czynię to wszystko. [8] »Pokropiły niebiosa z góry, obłoki spuściły sprawiedliwość! Otwórz się, ziemio! Niech zaowocuje zbawienie, niech wraz z nim wykiełkuje sprawiedliwość! Ja, PAN, stworzyłem to wszystko. [9] »Biada temu, kto spiera się ze swym Stwórcą, skorupce wśród glinianych skorupek! Czy glina może pytać garncarza: Co robisz? A twe dzieło wołać: On nie ma rąk! [10] »Biada temu, kto pyta ojca: Po co płodzisz? A kobietę: Po co rodzisz? [11] »Tak mówi PAN, Święty Izraela, jego Stwórca: Czy chcecie Mnie pytać o przyszłość moich dzieci? Czy chcecie Mi rozkazywać w sprawie dzieła moich rąk? [12] »Ja założyłem ziemię, stworzyłem na niej człowieka. Ja, moje ręce, rozpięły niebiosa i wszystkie ich zastępy są na moje rozkazy! [13] »Ja też wzbudziłem go dla słusznej sprawy i prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści z niewoli mych pojmanych, nie za cenę, za żadną daninę - mówi PAN Zastępów. [14] »Tak mówi PAN: Dorobek Egiptu i zyski Etiopii oraz Sabejczycy, rośli mężczyźni, przejdą do ciebie i staną się twoi, pójdą za tobą w pętach, przejdą, by kłaniać się tobie, do ciebie kierować prośby, bo tylko u ciebie jest Bóg i nie ma innego, nie ma żadnego Boga. [15] »Tak, Ty jesteś Bogiem, który się ukrywa, Boże Izraela, Wybawco! [16] »Wstyd i upokorzenie czeka ich wszystkich, wytwórcy bożyszczy odejdą w pohańbieniu. [17] »Izraela natomiast wybawi PAN wybawieniem wiecznym. Nie doznacie wstydu ani pohańbienia na wieki wieków. [18] »Bo tak mówi PAN, Stwórca niebios - On jest Bogiem! Stwórca ziemi, jej założyciel - On ją utwierdził; nie uczynił jej też pustkowiem, lecz przeznaczył do zamieszkania: Ja jestem PAN i innego nie ma! [19] »Nie przemawiałem w ukryciu, w ciemnym zakątku ziemi, nie powiedziałem do potomstwa Jakuba: Szukajcie Mnie - lecz to daremne! Ja jestem PAN, ten, który głosi sprawiedliwość i zwiastuje to, co słuszne. [20] »Zbierzcie się i przyjdźcie, zbliżcie się, ocaleni spośród narodów! Nie mają poznania ci, którzy noszą swoje bożki z drewna i modlą się do boga, który nie może wybawić! [21] »Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech się nawet wspólnie naradzą. Kto od początku pozwalał o tym usłyszeć? Kto to od dawna ogłaszał? Czy nie Ja, PAN, poza którym nie ma już Boga? Sprawiedliwego Boga i wybawcy nie ma poza Mną! [22] »Zwróćcie się do Mnie, skorzystajcie ze zbawienia, wy, ze wszystkich krańców ziemi, gdyż Ja jestem Bogiem i nie ma innego! [23] »Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszło to, co słuszne, Słowo, które nie zostanie cofnięte, że przede Mną zegnie się każde kolano i każdy język wyzna: [24] »Tylko w PANU - tak Mi powiedzą - jest sprawiedliwość i moc. I do Niego przyjdą - ku zawstydzeniu wszystkich na Niego zagniewanych. [25] »PAN usprawiedliwi Izraela, Nim będzie się chlubić całe jego potomstwo. 
«  Księga Izajasza 44 Księga Izajasza 45 Księga Izajasza 46  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).