«  Księga Izajasza 45 Księga Izajasza 46 Księga Izajasza 47  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Skłonił się Bel, chyli się Nebo! Ich bożki znajdą się na grzbietach jucznych zwierząt. Wasze paradne kloce będą zwykłym ładunkiem dla zmęczonego bydła! [2] »Pochyliły się i razem skłoniły, nie są w stanie uciec jako ładunek na grzbietach! One same idą do niewoli. [3] »Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała reszto domu Izraela, wy, noszeni przeze Mnie już w okresie ciąży, piastowani przeze Mnie od samego łona! [4] »Ja będę was nosił do starości, aż po siwiznę Ja będę dźwigał. Ja was stworzyłem i Ja będę nosił, Ja będę dźwigał i ratował. [5] »Z kim Mnie porównacie i z kim Mnie zrównacie? Do kogo upodobnicie, tak byśmy byli podobni? [6] »Czy do figurki tych, którzy wysypują złoto z woreczka, odmierzają srebro na szalach, następnie wynajmują złotnika, by przerobił im to na bożka, któremu się kłaniają - więcej - przed którym padają?! [7] »Biorą takiego na ramiona, z trudem go przenoszą, stawiają na postumencie, gdzie stoi i skąd się nie rusza, lecz gdy się do niego woła, nie odpowiada, nikogo nie wyrwie z niedoli! [8] »Pamiętajcie o tym, nabierzcie odwagi, weźcie to sobie do serca, wy odstępcy! [9] »Przypomnijcie sobie sprawy dawne, odwieczne, to, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, któremu nikt nie dorówna! [10] »Od początku ogłaszam to, co będzie, i od dawna to, co się jeszcze nie stało. Wypowiadam słowa i mój plan się ostaje, i spełniam każde moje pragnienie. [11] »Wzywam ze wschodu orła, z dalekiej ziemi tego, który spełni mój plan. Jak powiedziałem, tak się dzieje, jak zaplanowałem, tak też czynię. [12] »Słuchajcie Mnie, wy hardego serca, dalecy od sprawiedliwości! [13] »Przybliżyłem mą sprawiedliwość, już nie jest daleko. Moje zbawienie już się nie odwlecze. Udzielę na Syjonie zbawienia, z mojego majestatu dam skorzystać Izraelowi. 
«  Księga Izajasza 45 Księga Izajasza 46 Księga Izajasza 47  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).