«  Księga Izajasza 4 Księga Izajasza 5 Księga Izajasza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zaśpiewam mojemu przyjacielowi Jego miłosną pieśń o Jego winnicy. Miał mój przyjaciel winnicę na urodzajnym pagórku. [2] »Ogrodził ją, oczyścił z kamieni i zasadził szlachetne szczepy. Wybudował w niej potem wieżę, wykuł w kamieniu tłocznię - oczekiwał dorodnych winogron, a wydała nic niewarte owoce. [3] »Teraz więc, mieszkańcy Jerozolimy i wy, zamieszkali w Judzie, rozsądźcie pomiędzy Mną a moją winnicą! [4] »Co jeszcze należało w niej zrobić, a czego w niej nie zrobiłem? Dlaczego oczekiwałem gron dorodnych, a wydała nic niewarte owoce? [5] »Otóż teraz chcę wam ogłosić, co mam zamiar uczynić mej winnicy: Rozbiorę jej płot - i niech ją ogołocą! Rozwalę jej mur - i niech ją podepczą! [6] »Wystawię ją na zniszczenie: nie będzie przycinana i nie będzie pielona. Niech porasta cierniem i ostem! A obłokom rozkażę, aby na nią nie spuściły ani kropli deszczu. [7] »Tak, winnicą PANA Zastępów jest dom izraelski, Judejczycy są Jego ulubioną sadzonką. Oczekiwał prawa, a oto rozlew krwi; sprawiedliwości, a oto krzyk. [8] »Biada tym, którzy przyłączają dom do domu i pole dodają do pola, tak że nie ma wolnego miejsca - tylko wy rozsiedliście się w tej ziemi! [9] »Usłyszałem głos PANA Zastępów: Wiele domów ulegnie spustoszeniu! W tych wielkich i tych pięknych zabraknie mieszkańca! [10] »Obszar dziesięciu zaprzęgów winnicy wyda jeden bat wina, a z chomera wysianego ziarna zbiorą tylko efę. [11] »Biada tym, którzy już od rana uganiają się za trunkiem, a wino rozpala ich po sam świt! [12] »Na ich ucztach nie brak cytry i lutni, tamburynu, fletu - i wina, lecz o dzieło PANA nie dbają, nie dostrzegają czynów Jego rąk! [13] »Dlatego pójdzie w niewolę mój lud - bo zabrakło mu poznania. Jego możnych pościna głód, a pospólstwo uschnie z pragnienia. [14] »Stąd świat zmarłych rozwarł już swą gardziel, już rozdziawił szeroko swą paszczę; pochłonie śmietankę miejską i pospólstwo, zgiełk miasta i radosne wrzaski. [15] »Tak śmiertelnik będzie poniżony, ludzi spotka upokorzenie - wyniośli pospuszczają swe oczy. [16] »Tylko PAN Zastępów wywyższy się przez sąd, Święty Bóg uświęci się przez sprawiedliwość. [17] »Wtedy jagnięta paść się będą jak na własnym wygonie, cudzoziemcy będą wypasać na pustkowiach bogaczy. [18] »Biada ściągającym winę sznurami marności, a grzech - niczym powrozami wozów! [19] »Biada powtarzającym: Niech czym prędzej ukaże nam swoje dzieło! Chcemy je wreszcie zobaczyć! Niechże już się spełni ten plan Świętego Izraela - niech go wreszcie poznamy! [20] »Biada nazywającym zło dobrem, a dobro - złem; zamieniającym ciemność w światło, a światło - w ciemność, zamieniającym gorycz w słodycz, a słodycz - w gorycz! [21] »Biada mądrym we własnych oczach i we własnym mniemaniu rozumnym! [22] »Biada bohaterom w piciu wina i mistrzom w mieszaniu trunku, [23] »tym, którzy usprawiedliwiają bezbożnego za łapówkę, a sprawiedliwym odmawiają słuszności! [24] »Dlatego jak ogień pożera słomę i plewa znika w płomieniu, tak ich korzeń strawi zgnilizna, a ich kwiat uleci jak pył - ponieważ odrzucili Prawo PANA Zastępów i odtrącili postanowienie Świętego Izraela. [25] »Dlatego zapłonął gniew PANA na lud, podniósł swą rękę i uderzył weń. Wtedy zadrżały góry, a zwłoki walały się w pyle ulic jak gnój. Mimo to nie ustał Jego gniew, a Jego ręka pozostaje wyciągnięta! [26] »Da On sygnał narodowi z daleka. Gwizdem zwabi go z krańców ziemi, a ten ściągnie niezwłocznie i szybko. [27] »Nikt w nim nie jest zmęczony i nikt się nie potyka, nikt w nim nie jest znużony i nikt nie zaspany. Nikomu na biodrach pas się nie rozluźnia ani nie pęka rzemyk u obuwia! [28] »Jego strzały są ostre, wszystkie łuki napięte, kopyta koni uchodzą za krzemień, koła wozów mkną niczym huragan. [29] »Jego ryk - jak u lwa! Ryczy niczym lwięta! Warknął! I porwał łup! I uniósł - nie było ratującego! [30] »Zahuczy on nad nim w tym dniu tak, jak huczy morze! Gdziekolwiek spojrzeć, ziemię spowija budząca grozę ciemność, światło kryje się za jej chmurami. 
«  Księga Izajasza 4 Księga Izajasza 5 Księga Izajasza 6  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).