«  Księga Izajasza 53 Księga Izajasza 54 Księga Izajasza 55  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiwatuj, niepłodna, która nie rodziłaś! Zawołaj radośnie, nie znająca bólów! Gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża! - mówi PAN. [2] »Powiększ swój namiot! Rozciągnij zasłony swoich siedzib! Nie wahaj się! Wydłuż swe sznury! I wbij mocno paliki! [3] »Gdyż rozprzestrzenisz się na prawo i lewo, a twoje potomstwo posiądzie narody i zasiedli spustoszone miasta. [4] »Nie bój się, już nie spotka cię wstyd. Nie rumień się, już cię nie poniżą. Tak, zapomnisz o wstydzie swej młodości i nie będziesz już wspominać niesławy swego porzucenia. [5] »To dlatego, że twoim mężem jest twój Stwórca - Jego imię PAN Zastępów; Twoim Odkupicielem Święty Izraela, zwany Bogiem całej ziemi. [6] »Gdyż jak żonę porzuconą i przygnębioną na duchu wezwał cię PAN, jak żonę z młodości, którą się odrzuciło - mówi twój Bóg. [7] »Na krótką chwilę cię porzuciłem, lecz w wielkim miłosierdziu cię zgromadzę. [8] »W przypływie gniewu zakryłem przed tobą twarz na chwilę, lecz w wiecznej łasce okazałem ci litość - mówi PAN, twój Odkupiciel. [9] »Bo jak w czasie potopu, za Noego, tak teraz postąpię z tobą. Jak wtedy przysiągłem, że woda nie zaleje już ziemi, tak teraz przysięgam, że już nie będę gniewał się na ciebie, nie będę cię karcił. [10] »Bo choćby rozstąpiły się góry i zachwiały pagórki, moja łaska nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju z tobą - mówi PAN, który się nad tobą lituje. [11] »O, nieszczęśliwa, miotana przez burze, nie pocieszona! Oto Ja ułożę twoje kamienie na turkusach, a twoje fundamenty posadowię na szafirach. [12] »Twoje wieże zrobię z rubinów, twoje bramy z karbunkułów, a mury graniczne zbuduję z drogich kamieni. [13] »Wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami PANA, i pokój, jakim obdarzę twych budowniczych, będzie wielki. [14] »Twą podstawą będzie sprawiedliwość, nie zagrozi ci ucisk - tak, przestaniesz się bać, będziesz wolna od strachu - nie zbliży się do ciebie. [15] »Położę również kres wszelkim sporom. Kto zacznie z tobą kłótnię, ten przed tobą padnie. [16] »To ja stworzyłem kowala, który rozdmuchuje żar węgla i wyrabia narzędzia dla wykonania swych dzieł. Ja też stworzyłem niszczyciela, który dopełnia zniszczenia. [17] »Dlatego wszelka broń ukuta przeciw tobie na nic się nie przyda, każdemu językowi, który w sądzie zezna przeciw tobie, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług PANA, a ich sprawiedliwość pochodzi ode Mnie - oświadcza PAN. 
«  Księga Izajasza 53 Księga Izajasza 54 Księga Izajasza 55  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).