«  Księga Izajasza 54 Księga Izajasza 55 Księga Izajasza 56  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Hej! Wszyscy spragnieni, przyjdźcie po wodę! Wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie! Tak, przyjdźcie, kupujcie wino oraz mleko! Pieniędzy nie trzeba, nie musicie płacić! [2] »Dlaczego macie wydawać pieniądze na to, co nie jest chlebem, ciężko zapracowany grosz na to, co nie syci? Słuchajcie Mnie uważnie, a będziecie jeść to, co dobre, i wasza dusza nacieszy się tym, co pożywne! [3] »Nakłońcie swoje uszy i przyjdźcie do Mnie. Słuchajcie, a wasza dusza ożyje. Ponieważ chcę z wami zawrzeć wieczne przymierze, dając dowody łaski potwierdzone Dawidowi! [4] »Oto jak ustanowiłem go świadkiem dla narodów, ich księciem i rozkazodawcą, [5] »tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które ciebie nie znały, do ciebie pośpieszą, ze względu na PANA, twojego Boga, ze względu na Świętego Izraela, ponieważ cię uhonorował. [6] »Szukajcie PANA, póki pozwala się znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! [7] »Niech bezbożny porzuci swą drogę, a przestępca swoje zamiary i niech się nawróci do PANA, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w przebaczaniu! [8] »Bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje - oświadcza PAN. [9] »Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. [10] »Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają siewcy ziarno, a jedzącemu chleb, [11] »tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do Mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę, i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. [12] »Bo z radością wyjdziecie i w pokoju będziecie prowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami radością, a wszystkie polne drzewa będą klaskać w dłonie. [13] »Zamiast głogu wyrośnie cyprys, a zamiast pokrzywy mirt. Stanie się to na chwałę PANA, na znak - wieczny i nieusuwalny. 
«  Księga Izajasza 54 Księga Izajasza 55 Księga Izajasza 56  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).