«  Księga Izajasza 55 Księga Izajasza 56 Księga Izajasza 57  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak mówi PAN: Przestrzegajcie prawa i postępujcie sprawiedliwie, gdyż zbliża się moje zbawienie, bliska objawienia jest moja sprawiedliwość! [2] »O, jak szczęśliwy jest człowiek, który tak właśnie czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega szabatu, aby go nie bezcześcić, i który strzeże swych rąk od wszelkiego rodzaju zła. [3] »Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przyłączył się do PANA: PAN mnie na pewno wykluczy ze swojego ludu. Niech też nie mówi eunuch: No cóż, jestem tylko uschłym drzewem. [4] »Bo tak mówi PAN: Eunuchom, którzy przestrzegają moich szabatów, wybierają to, co Mi sprawia przyjemność, i trzymają się mojego przymierza, [5] »wyznaczę w moim domu i w obrębie mych murów miejsce oraz imię lepsze, niż mają synowie i córki; dam im imię wieczne, nie do usunięcia! [6] »A cudzoziemców przyłączających się do PANA, aby Mu służyć, kochać imię PANA i należeć do Jego sług - każdego, kto przestrzega szabatu, aby go nie bezcześcić, i trzyma się mojego przymierza -  [7] »wprowadzę na mą świętą górę i sprawię mu radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i rzeźne ofiary będą Mi przyjemnością na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie nazywany domem modlitwy dla wszystkich ludów. [8] »Wszechmocny PAN, który gromadzi rozproszonych Izraela, oświadcza: Do już zgromadzonych dodam jeszcze więcej. [9] »Przyjdźcie na żer, wszystkie zwierzęta pól i wy, zwierzęta lasów! [10] »Wszyscy jego strażnicy to ślepcy - o niczym nie wiedzą. Są oni jak nieme psy, nie umieją szczekać! Ziewają, leżą i lubią spać! [11] »Są to żarłoczne psy - wciąż nienasycone! Są to pasterze nie mający rozeznania! Poszli własnymi drogami. Każdy ze swego krańca czyha na niegodziwy zysk. [12] »Chodźcie, przyniosę wino, upijmy się mocnym trunkiem! A jutro niech będzie takie, jak dziś - wielkie i bardzo dostatnie. 
«  Księga Izajasza 55 Księga Izajasza 56 Księga Izajasza 57  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).