«  Księga Izajasza 56 Księga Izajasza 57 Księga Izajasza 58  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Sprawiedliwy ginie, a nikt nie bierze sobie tego do serca; ludzie prawi są zabierani, a nikt na to nie zważa! Tak! Ze względu na zło zabierani są sprawiedliwi. [2] »Wkraczają do pokoju, odpoczywają na swych łożach, podąża za nimi ich prawość. [3] »Lecz wy zbliżcie się tutaj, synowie czarownicy, potomkowie cudzołożnika - i dalej cudzołóżcie! [4] »Z kogo się naśmiewacie? Przed kim rozdziawiacie usta? Komu wywieszacie język? Czy to nie wy jesteście dziećmi buntu i potomstwem kłamstwa? [5] »Wy, którzy się parzycie z bóstwami pod każdym zielonym drzewem i zabijacie w ofierze dzieci w jarach rzek, pod urwiskami skał? [6] »Twój dział leży wśród gładkich rzecznych kamieni! To one przypadły ci losem. Również im wylewałaś płyny na ofiarę i ofiarowałaś pokarmy - czy mam to przeoczyć? [7] »Na górze wysokiej i wyniosłej przygotowałaś sobie łoże. Tam wychodziłaś, by składać swe rzeźne ofiary. [8] »Za drzwiami i odrzwiami umieszczałaś swe znaki! Tak! Nie zważając na Mnie, ścieliłaś łoże, kładłaś się na nim, zostawiałaś obok siebie miejsce, im chętna odcinałaś się ode Mnie - uwielbiałaś dzielić z nimi łoże i oglądać ich męskość. [9] »Udawałaś się do króla z olejkiem, mnożyłaś perfumy, wysyłałaś swych posłów daleko, gotowa byłaś zniżyć się choćby do świata umarłych! [10] »Męczyły cię twoje liczne podróże, ale nie powiedziałaś: Mam dość! Znajdowałaś w sobie dość siły, dlatego nie osłabłaś. [11] »Kogo się obawiałaś i przed kim drżałaś, że kłamałaś i nie pamiętałaś o Mnie, nie brałaś sobie tych spraw do serca? A Ja milczałem - i to od dawna. Dlatego się Mnie nie bałaś! [12] »Ja ogłoszę twoją sprawiedliwość oraz twoje uczynki - i nie przydadzą ci się na nic. [13] »Gdy będziesz krzyczeć, niech cię wybawią gromady twoich bóstw! Wszystkie je uniesie wiatr, usunie powiew, lecz kto się u Mnie chroni, odziedziczy ziemię i posiądzie mą świętą górę. [14] »Oto co mówię: Torujcie! Torujcie! Przyszykujcie drogę! Usuńcie przeszkody z drogi mojego ludu! [15] »Ponieważ tak mówi Wysoki i Wyniosły, i Panujący wiecznie, któremu na imię Święty: Panuję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serca skruszonych. [16] »Bo nie na wieki toczę spór i nie na zawsze się gniewam, wtedy bowiem omdlałby przede Mną duch i tchnienie, które Ja stworzyłem. [17] »Rozgniewała Mnie wina jego niegodziwego zysku, więc biłem go, kryjąc twarz w swoim gniewie, a on poszedł, odstępca, drogami swego serca! [18] »Widziałem jego drogi - lecz uleczę go i poprowadzę; znów będę źródłem pociechy dla niego i jego żałobników. [19] »Dam im na usta słowa: Pokój! Pokój dalekim i bliskim! - mówi PAN - oraz: Ja go uleczę! [20] »Lecz bezbożni będą jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a jego wody wyrzucają błoto i muł. [21] »Nie ma - mówi Bóg - pokoju dla bezbożnych! 
«  Księga Izajasza 56 Księga Izajasza 57 Księga Izajasza 58  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).