«  Księga Izajasza 59 Księga Izajasza 60 Księga Izajasza 61  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Powstań, zajaśniej, gdyż nadeszło twe światło, a chwała PANA rozbłysła nad tobą! [2] »Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsta chmura - narody, ale nad tobą rozbłyśnie PAN, a Jego chwała ukaże się nad tobą. [3] »Ku twemu światłu wyruszą narody, a ku promieniom twojego blasku - królowie. [4] »Podnieś oczy! Rozejrzyj się wokół! Gromadzą się wszyscy, przychodzą do ciebie, twoi synowie nadciągają z daleka, a twoje córki niesione są na rękach. [5] »Rozpromienisz się, kiedy to zobaczysz, zadrżysz i otworzysz szeroko swoje serce, gdyż zawróci ku tobie bogactwo morza i przybędzie do ciebie mienie narodów. [6] »Gromady wielbłądów cię okryją, młode wielbłądzice Midianu i Efy, wszystkie one przybędą z Saby, przyniosą z sobą złoto i kadzidło, będą ogłaszać dobrą nowinę w swych pieśniach na chwałę PANA. [7] »Zbiorą się u ciebie wszystkie owce Kedaru, barany Nebatejczyków będą na twe potrzeby, pójdą na mój ołtarz na miłą ofiarę - i w ten sposób uświetnię moją piękną świątynię. [8] »Kim są ci schodzący się jak obłoki, zlatujący jak gołębie do swoich gołębników? [9] »Tak, na Mnie czekają wyspy ze statkami Tarsziszu na przedzie, aby sprowadzić twoich synów z daleka, a ich srebro i złoto wraz z nimi, dla imienia PANA, twojego Boga, i dla Świętego Izraela, ponieważ chce cię uświetnić. [10] »Cudzoziemcy zbudują twe mury, a ich królowie będą ci służyć, bo choć uderzyłem cię w moim gniewie, to z mej dobrej woli okażę ci litość. [11] »Twoje bramy będą stale otwarte, nie będą ich zamykać ani w dzień, ani w nocy, by sprowadzić do ciebie mienie narodów, by byli wprowadzani ich królowie. [12] »Bo naród lub królestwo, które nie zechce ci służyć, zginie, takie narody zostaną doszczętnie wytępione. [13] »Zawita do ciebie okazałość Libanu, jałowiec, jesion i cyprys razem wzięte, by przyozdobić moje święte miejsce. I tak podnóżek moich stóp uświetnię. [14] »Wówczas przyjdą do ciebie nisko pochyleni potomkowie twoich gnębicieli, w pokłonie sięgną twoich stóp wszyscy, którzy tobą pogardzali. Nazwą cię wówczas miastem PANA, Syjonem należącym do Świętego Izraela. [15] »W zamian za to, że byłaś opuszczona, nienawidzona i nie odwiedzana, uczynię z ciebie wieczną wspaniałość, radość - po wszystkie pokolenia! [16] »I będziesz ssać mleko narodów, karmić się u boku królów - i poznasz, że Ja, PAN, jestem twoim Zbawcą, że twoim Odkupicielem jest Mocarz Jakuba. [17] »Zamiast miedzi upowszechnię złoto, zamiast żelaza - srebro, zamiast drewna upowszechnię miedź, a zamiast kamieni - żelazo. I ustanowię pokój twą zwierzchnością, a nadzorcą uczynię sprawiedliwość. [18] »W twojej ziemi nie usłyszy się o przemocy ani o spustoszeniu i zniszczeniu w twych granicach. Wtedy nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy pieśnią chwały. [19] »Światłem za dnia nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie świecił w nocy, lecz PAN będzie twoim wiecznym światłem i Bóg będzie twą ozdobą. [20] »Twoje słońce już nie będzie zachodziło ani księżyc nie będzie zanikał, gdyż PAN będzie twoim wiecznym światłem - i zakończą się dni twej żałoby. [21] »A twój lud? Wszyscy będą sprawiedliwi i na wieki posiądą ziemię - jako latorośl zasadzona przeze Mnie, dzieło moich rąk służące mej sławie. [22] »Najmniejszy będzie wówczas liczył tysiąc, a najmłodszy będzie licznym narodem - Ja, PAN, we właściwym czasie przyśpieszę bieg wydarzeń. 
«  Księga Izajasza 59 Księga Izajasza 60 Księga Izajasza 61  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).