«  Księga Izajasza 60 Księga Izajasza 61 Księga Izajasza 62  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Duch Wszechmocnego PANA nade mną, gdyż PAN namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie, [2] »abym ogłosił rok dobrej woli PANA i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, [3] »abym włożył opłakującym Syjon zawój na głowę zamiast popiołu, dał im olejek radości zamiast żałobnej szaty i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości i szczepem PANA - ku Jego sławie. [4] »I odbudują prastare ruiny, podźwigną dawne zniszczenia, odnowią zburzone miasta, gruzy zamierzchłych pokoleń. [5] »Obcy przybędą, aby paść wasze owce, cudzoziemcy wam będą oraczami i winogrodnikami. [6] »A was nazwą kapłanami PANA, sługami naszego Boga. Z bogactw narodów będziecie korzystać, a ich chwałą będziecie się chlubić. [7] »Za wasz wstyd odpłacę wam podwójnie, za zniewagi cieszyć się będziecie swym działem. Tak! W swojej ziemi posiądą dwukrotnie więcej, a ich udziałem będzie wieczna radość! [8] »Ja, PAN, kocham prawo, nienawidzę rabunku i krzywdy, dlatego wyznaczę im słuszną odpłatę i zawrę z nimi wieczne przymierze. [9] »Ich potomstwo będzie znane wśród narodów, a ich potomkowie pomiędzy ludami; wszyscy, którzy ich zobaczą, zauważą, że są potomstwem, które PAN błogosławi. [10] »O, wielka będzie moja radość w PANU, moja dusza będzie się cieszyć moim Bogiem, ponieważ odział mnie w szaty zbawienia i okrył płaszczem sprawiedliwości, jak pana młodego, który niczym kapłan wkłada sobie zawój, i jak pannę młodą, która zdobi się w swoje klejnoty. [11] »Bo jak ziemia porasta zielenią i jak w ogrodach kiełkuje zasiew, tak Wszechmocny PAN sprawi, że wyrośnie sprawiedliwość i wobec wszystkich narodów wzniesie się pieśń chwały. 
«  Księga Izajasza 60 Księga Izajasza 61 Księga Izajasza 62  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).