«  Księga Izajasza 62 Księga Izajasza 63 Księga Izajasza 64  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Któż to przychodzi z Edomu, z Bosry, w czerwonych szatach? Wygląda wspaniale w swym stroju, dostojnie w swej wielkiej sile! To Ja, z zapowiedzią sprawiedliwości, władny, aby zbawić! [2] »Dlaczego Twe odzienie jest czerwone? A Twe szaty jak u tłoczącego wino? [3] »Bo sam pracowałem w tłoczni, spośród ludów żadnego ze Mną nie było. Pracowałem dla was w moim gniewie i deptałem ich w mym wzburzeniu, ich sok pryskał na moją szatę i tak popryskałem mój strój. [4] »Tak, dzień pomsty był moim zamiarem i rok mego odkupienia nadszedł! [5] »Rozglądałem się, lecz nikt nie chciał pomóc, byłem zdumiony, że zabrakło wspierających! Pomogło Mi jednak moje ramię i wsparło Mnie moje wzburzenie. [6] »I podeptałem ludy w moim gniewie, upiłem je w moim wzburzeniu, a ich sok wylałem na ziemię. [7] »Wspominam dowody łaski PANA, treść pieśni o chwale PANA - to wszystko, co nam PAN wyświadczył, wielką dobroć dla domu Izraela, którą okazał według swego miłosierdzia i licznych dowodów swojej łaski. [8] »Bo powiedział: Owszem, to mój lud, synowie, którzy nie postąpią fałszywie - i stał się dla nich Zbawcą! [9] »Nie On był przyczyną ich ucisku, to raczej anioł pochodzący od Niego ich wybawił. W swojej miłości i litości odkupił ich, podniósł i nosił za dni dawnych, w przeszłości. [10] »Oni jednak pełni przekory zasmucali Jego Ducha Świętego. Wtedy zamienił się w ich nieprzyjaciela i sam przeciwko nim walczył. [11] »Potem jednak wspomniał dawne dni, Mojżesza, swój lud. Gdzież jest Ten, który ich wywiódł z morza, pasterzy Jego stada? Gdzie jest Ten, który umieścił w jego wnętrzu swego Ducha Świętego? [12] »Gdzie jest Ten, dzięki któremu prawicy Mojżesza towarzyszyło Jego wspaniałe ramię, który przed nimi rozdzielił wody, aby zapewnić sobie wieczne imię? [13] »Gdzie jest Ten, który ich przeprowadził przez głębie jak konia po stepie - tak, że się nie potknęli? [14] »Jak bydło, które się sprowadza w dolinę, tak Duch PANA sprawiał im odpoczynek. Tak właśnie prowadziłeś swój lud, aby zapewnić sobie wielką sławę. [15] »Spójrz teraz z nieba i popatrz z wysoka, ze swojej świątyni! Gdzie Twoja żarliwość i męstwo? Nie powstrzymuj swych uczuć i swego miłosierdzia ku nam. [16] »Gdyż Ty jesteś naszym ojcem. Abraham nas nie zna, Izrael nas nie uznaje! Ty, PANIE, jesteś naszym ojcem, naszym Odkupicielem - odwieczne jest Twoje imię. [17] »Dlaczego dopuściłeś, PANIE, byśmy zboczyli z Twoich dróg? Dlaczego znieczuliłeś nasze serca na bojaźń przed Tobą? Zawróć - ze względu na Twe sługi, na plemiona Twojego dziedzictwa! [18] »Wywłaszczyli Twój święty lud, uznali to za drobnostkę - nasi nieprzyjaciele podeptali Twą świątynię! [19] »Jest z nami tak, jakbyś od dawna wśród nas nie panował, jakby Twego imienia nie wzywano nad nami. 
«  Księga Izajasza 62 Księga Izajasza 63 Księga Izajasza 64  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).