«  Księga Izajasza 63 Księga Izajasza 64 Księga Izajasza 65  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił! Oby przed Twym obliczem zatrzęsły się góry! [2] »Jak ogień zapala chrust, a od ognia wrze woda, tak niechby objawienie Twego imienia nieprzyjaciołom sprawiło, że zadrżą przed Tobą narody! [3] »Jak wtedy, gdy dokonywałeś dzieł budzących lęk, dla nas nieoczekiwanych, tak obyś znów zstąpił, a przed Twym obliczem oby zatrzęsły się góry! [4] »I od wieków nie słyszano, w uszy nikomu nie wpadło, oko nie widziało - poza Tobą - Boga, który by działał na rzecz tego, kto Go oczekuje. [5] »Wychodzisz naprzeciw czyniących z radością sprawiedliwość - tacy na Twoich drogach pamiętają o Tobie. Mimo że Ty się gniewałeś, my odwiecznie trwaliśmy w grzechu! I mamy być zbawieni? [6] »Staliśmy się jak nieczyści - i to my wszyscy! Nasza sprawiedliwość jest jak bielizna zabrudzona krwią! Więdniemy jak liść - my wszyscy! A nasze winy unoszą nas jak wiatr. [7] »I nikt nie wzywa Twojego imienia, nikomu nie śpieszno uchwycić się Ciebie, gdyż zakryłeś swe oblicze przed nami, pozwoliłeś nam stopnieć w mocy naszych win. [8] »Lecz mimo wszystko, PANIE, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, Ty naszym garncarzem - wszyscy jesteśmy dziełem Twoich rąk! [9] »Nie gniewaj się, PANIE, tak bardzo i nie pamiętaj winy na wieki! Ach! Weź pod uwagę, prosimy, że jesteśmy Twym ludem - my wszyscy. [10] »Twoje święte miasta stały się pustynią, pustynią stał się i Syjon, Jerozolima jest pustkowiem. [11] »Nasz przybytek, święty i wspaniały, w którym chwalili Cię nasi ojcowie, padł pastwą ognia, wszystko, co nam najdroższe, legło w gruzach! [12] »Czy mimo to, PANIE, wstrzymasz sięod czynu? Czy będziesz milczał i upokorzysz nas aż tak głęboko? 
«  Księga Izajasza 63 Księga Izajasza 64 Księga Izajasza 65  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).