«  Księga Izajasza 64 Księga Izajasza 65 Księga Izajasza 66  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Byłem przystępny dla tych, którzy o Mnie nie pytali, dałem się znaleźć tym, którzy Mnie nie szukali. Oto jestem! Oto jestem! - wołałem do narodu, który nie wzywał mego imienia. [2] »Przez cały dzień wyciągałem swe ręce do ludu upartego, który chodzi złą drogą - za własnymi zamiarami, [3] »który drażni Mnie ciągle bezczelnie, składając w ogrodach ofiary i kadząc na ceglanych ołtarzach. [4] »Przesiadują oni w grobowcach i nocują w jaskiniach, jedzą mięso wieprzowe i nieczysty rosół w swych naczyniach. [5] »Mówią: Trzymaj się z dala! Nie zbliżaj się do mnie, jestem za święty dla Ciebie! Tacy są dymem w moich nozdrzach, ogniem przez cały dzień płonącym. [6] »Oto pismo spisane przede Mną! Nie zamilknę! Odpłacę! I to odpłacę sowicie [7] »za wasze winy i winy waszych ojców - mówi PAN - bo spalali kadzidła na górach i znieważali Mnie na pagórkach. Tak, wymierzę im słuszną zapłatę, włożę ją w ich zanadrze. [8] »Tak mówi PAN: Gdy znajdą moszcz w winogronie, mówią: Nie niszczcie go, bo jest w nim błogosławieństwo! Podobnie uczynię przez wzgląd na me sługi: nie wytępię ich wszystkich. [9] »Bo z Jakuba wywiodę potomstwo, a z Judy dziedzica moich gór, i posiądą ją moi wybrani, moi słudzy tam zamieszkają. [10] »Szaron będzie pastwiskiem dla owiec, Dolina Achor legowiskiem dla bydła - dla mojego ludu, który Mnie szukał. [11] »Lecz was, którzy opuściliście PANA, zapomnieliście o mojej świętej górze, zastawiacie stół bóstwu szczęścia, mieszacie wino dla bóstwa przeznaczenia, [12] »was przeznaczam pod miecz! Wszyscy pochylicie swe karki na rzeź! Bo gdy wołałem, nie odpowiadaliście, gdy mówiłem, nie słuchaliście. Czyniliście to, co złe w moich oczach, i wybieraliście to, co Mi się nie podobało. [13] »Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Oto moi słudzy będą jeść, a wy będziecie głodni. Moi słudzy będą pić, a wy będziecie spragnieni. Moi słudzy będą się weselić, lecz was ogarnie wstyd. [14] »Moi słudzy będą wiwatować z głębi szczęśliwego serca, a wy będziecie krzyczeć z bólu waszych serc, będziecie zawodzić złamani na duchu! [15] »Wasze imię stanie się przekleństwem w ustach moich wybranych: Niech ci Wszechmocny PAN zada śmierć! Lecz Jego sługom dane będzie inne imię, [16] »tak że ten, kto w tej ziemi zapragnie pobłogosławić, będzie błogosławił w imieniu Boga prawdziwego, a kto w tej ziemi zechce złożyć przysięgę, uczyni to w imieniu Boga prawdziwego, gdyż dawne udręki pójdą w zapomnienie i będą zakryte przed moimi oczyma. [17] »Oto Ja tworzę nowe niebo i nową ziemię! Nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, nikomu nie przyjdą już na myśl, [18] »będą się bowiem radować i weselić na zawsze z tego, co Ja stworzę! Bo oto stworzę Jerozolimę, by była źródłem wesela, a jej mieszkańcy - radością! [19] »I będę się radował Jerozolimą, weselił moim ludem i nie usłyszy się w niej już więcej płaczu ani krzyku. [20] »Nie będzie tam już niemowląt umierających kilka dni po porodzie ani staruszków, którzy by nie dożyli sędziwych lat, gdyż młodzieńcem będzie ten, kto umrze jako stuletni, a kto nie dożyje stu lat, będzie niczym przeklęty. [21] »Gdy pobudują domy, będą w nich mieszkali, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich grona. [22] »Nie będą budować, by zamieszkał ktoś inny, ani sadzić, aby ktoś inny jadł; lata mojego ludu będą bowiem jak lata drzewa, moich wybranych zajmować będzie dzieło ich rąk. [23] »Nie będą się trudzić na próżno ani rodzić na nagłe nieszczęście, gdyż będą pokoleniem błogosławionych przez PANA - a ich potomkowie wraz z nimi. [24] »I zanim zawołają, Ja im już odpowiem, gdy jeszcze będą mówić, Ja ich wysłucham. [25] »Wilk i jagnię będą pasły się razem, lew jak bydło będzie karmił się trawą, a wąż będzie się żywił prochem. Nie będą już wyrządzać krzywd ani powodować zniszczenia na całej mej świętej górze - mówi PAN. 
«  Księga Izajasza 64 Księga Izajasza 65 Księga Izajasza 66  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).