«  Księga Izajasza 7 Księga Izajasza 8 Księga Izajasza 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN powiedział do mnie: Weź sobie wielką tablicę i napisz na niej zwykłym pismem: Szybki-łup-prędka-grabież. [2] »Weź mi też na wiarygodnych świadków kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberechiasza. [3] »W tym czasie zbliżyłem się do prorokini, a ona poczęła i urodziła syna. Daj mu na imię: Szybki-łup-prędka-grabież - powiedział PAN -  [4] »gdyż zanim chłopiec nauczy się mówić: Tato, mamo! - poniosą bogactwo Damaszku i łup z Samarii przed królem Asyrii. [5] »Powiedział PAN do mnie jeszcze: [6] »Ponieważ ten lud odrzucił spokojnie płynące wody Sziloach, a rozpiera go radość z powodu Resina i syna Remaliasza, [7] »to Pan wkrótce podniesie przeciwko nim wody Eufratu, ogromne, niezmierzone - to znaczy króla Asyrii wraz z całą jego potęgą. Wystąpią one ze wszystkich swoich koryt. Wyleją ze wszystkich swoich brzegów. [8] »Wedrą się do Judy, przeleją się przez nią, sięgną aż po szyję, niczym rozpostartymi skrzydłami przykryją cały obszar twej ziemi! Bóg jest z nami! [9] »Załamcie [ręce], ludy, zadrżyjcie! Wsłuchajcie się, wy z najdalszych miejsc ziemi! Przepaszcie się i drżyjcie! Przepaszcie się i drżyjcie! [10] »Obmyślcie plan - będzie daremny! Wydajcie rozkaz - nie zda się na nic! Gdyż Bóg jest z nami! [11] »Tak bowiem powiedział do mnie PAN, gdy chwycił mnie za rękę i przestrzegł, bym nie chodził drogą tego ludu: [12] »Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud tak nazywa! Niech was nie przejmuje jego lęk ani strach! [13] »PANA Zastępów - Jego miejcie za Świętego, niech On przejmuje was lękiem i niech On budzi w was bojaźń! [14] »On będzie wam świętością, kamieniem potknięcia i skałą obrazy dla obu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jerozolimy. [15] »I potknie się u nich wielu - upadną i będą złamani, wpadną w sidła i zostaną schwytani! [16] »Przewiąż to świadectwo i wśród moich uczniów opieczętuj to Postanowienie. [17] »Będę więc wyczekiwał Pana, który zakrywa oblicze przed domem Jakuba - w Nim złożę nadzieję! [18] »Bo oto ja i dzieci, które dał mi PAN, jesteśmy w Izraelu znakami i zwiastunami zesłanymi przez PANA Zastępów - przez Tego, który mieszka na górze Syjon. [19] »A gdy wam powiedzą: Radźcie się wywoływaczy duchów, idźcie do wróżbitów, ćwierkających i szemrzących zaklęcia, to czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy w sprawie żywych ma się radzić umarłych? [20] »Zwróćcie raczej uwagę na Postanowienie i na świadectwo! A jeśli nie posłuchają, to będą powtarzać te i podobne im słowa, bez nadziei na światło jutrzenki. [21] »Będą też wędrować po ziemi utrudzeni i głodni - a gdy zgłodnieją, wpadną w gniew, zaczną przeklinać swego króla i swoje bóstwa, ze wzrokiem utkwionym w górze. [22] »A gdy spojrzą na ziemię - tam będzie udręka i cień, ciemność i przygnębienie, i napastliwy mrok. 
«  Księga Izajasza 7 Księga Izajasza 8 Księga Izajasza 9  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).