«  Księga Izajasza 8 Księga Izajasza 9 Księga Izajasza 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(8:23) Lecz nie skończy się na ciemności dla tej, która doświadczyła cierpienia. Bo jak czas przeszły sprowadził hańbę na ziemię Zebulona i ziemię Naftalego, tak późniejszy okryje chwałą Drogę Morską, Zajordanie i Galileę Narodów. [2] »(9:1) Lud chodzący w ciemności ujrzał wielkie światło; zabłysło ono nad mieszkańcami ziemi spowitej przez mrok. [3] »(9:2) Powiększyłeś ten naród, wzbudziłeś w nim radość, cieszyć się będą przed Tobą tak jak z obfitych żniw, jak cieszą się zwycięzcy, kiedy dzielą łup. [4] »(9:3) Gdyż jarzmo ciążące na nim i drzewce z jego ramion, i kije poganiaczy złamałeś niczym w dniu pokonania Midianu. [5] »(9:4) Każdy zaś but, który trząsł ziemią w zgiełku bitwy, każda suknia uwalana we krwi, pójdzie w ogień, na pastwę płomieni. [6] »(9:5) Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Władza spocznie na Jego ramieniu! Nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju! [7] »(9:6) Wielką będzie miał władzę, pokój trwać będzie bez końca na tronie Dawida i w Jego królestwie, ponieważ je utrwali, oprze je na prawie i sprawiedliwości - od objęcia rządów aż na wieki. Dokona tego żarliwość PANA Zastępów. [8] »(9:7) Pan posłał Słowo przeciw Jakubowi i dosięgło ono Izraela. [9] »(9:8) Lud je odczuje w całej rozciągłości, Efraim i mieszkańcy Samarii, ci, którzy w pysze i z dumą w sercu mówią: [10] »(9:9) Runęły cegły - zbudujemy z kamiennych ciosów. Wycięto sykomory - zasadzimy cedry! [11] »(9:10) PAN jednak da przewagę nieprzyjaciołom Resina, pobudzi On jego wrogów -  [12] »(9:11) Aram od wschodu, a Filistynów z zachodu - i pożrą Izraela całą paszczą! Mimo to nie ustał Jego gniew, Jego ręka jest wciąż wyciągnięta. [13] »(9:12) Lud bowiem nie zawraca do Tego, który go smaga, i nie szuka PANA Zastępów! [14] »(9:13) Dlatego PAN odetnie Izraelowi głowę i ogon, kiść palmową i trzcinowy sznur - w jednym dniu. [15] »(9:14) Tą głową jest starszy i dostojny, a ogonem prorok - nauczyciel kłamstwa. [16] »(9:15) Przywódcy tego ludu są zwodzicielami; tych, którym przewodzą, wprowadzają w błąd. [17] »(9:16) Dlatego Pan nie cieszy się z jego młodzieńców, nie ma litości dla sierot i wdów. Każdy z nich bowiem jest nikczemnym odstępcą i każde usta plotą brednie! Dlatego nie ustał Jego gniew, a Jego ręka pozostaje wyciągnięta. [18] »(9:17) Co więcej, niegodziwość płonie niczym ogień, pożera oset i cierń, przenosi żar na leśne gęstwiny, unosi się jak potężny dym! [19] »(9:18) PAN Zastępów w uniesieniu wypali ziemię, a lud będzie pożywką dla ognia - bo nikt swego brata nie oszczędza! [20] »(9:19) Ucinają po stronie prawej - i są głodni; pożerają po lewej - i nadal są niesyci! Ogryzają nawet własne ramię: [21] »(9:20) Manasses Efraima, Efraim Manassesa, a obaj razem są przeciwko Judzie! Dlatego nie ustał Jego gniew, a Jego ręka pozostaje wyciągnięta! 
«  Księga Izajasza 8 Księga Izajasza 9 Księga Izajasza 10  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).