Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 1
«  Księga Izajasza 66 Księga Jeremiasza 1 Księga Jeremiasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, należącego do rodu kapłańskiego z Anatot, w ziemi Beniamina. [2] »PAN skierował do niego swoje Słowo za czasów Jozjasza, syna Amona, króla Judy. Było to w trzynastym roku jego panowania. [3] »Następnie kierował do niego swoje Słowo za czasów Jehojakima, syna Jozjasza, króla Judy, i aż do końca jedenastego roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla Judy, aż do uprowadzenia ludności Jerozolimy do niewoli w piątym miesiącu tego roku. [4] »PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [5] »Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię i wyznaczyłem na proroka dla narodów. [6] »Ach, Wszechmocny PANIE - odpowiedziałem - ja nie potrafię przemawiać, jestem jeszcze za młody. [7] »Wtedy PAN powiedział: Nie mów: Jestem jeszcze za młody. Do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz, i wszystko, co ci rozkażę, przekażesz. [8] »Nie bój się ich! Ja jestem z tobą, będę cię ratował! - oświadcza PAN. [9] »Następnie wyciągnął PAN rękę i dotknął moich ust. I powiedział PAN do mnie: Oto wkładam moje słowa w twoje usta. [10] »Spójrz! Powierzam ci dziś władzę nad narodami i nad królestwami, aby wykorzeniać i burzyć, niszczyć i przewracać, budować oraz sadzić. [11] »I skierował PAN do mnie Słowo tej treści: Co widzisz, Jeremiaszu? Widzę gałązkę migdałowca - odpowiedziałem. [12] »A PAN na to: Dobrze widzisz, gdyż Ja czuwam nad moim Słowem, aby je wypełnić. [13] »I powtórnie skierował PAN do mnie Słowo tej treści: Co widzisz? Odpowiedziałem: Widzę kocioł, bucha parą i nachyla się ku nam od północy. [14] »Tak - potwierdził PAN - od północy wylewa się nieszczęście na wszystkich mieszkańców tej ziemi. [15] »Bo oto Ja przywołam wszystkie plemiona królestw północnych - oświadcza PAN - i przyjdą, każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jerozolimy, naprzeciw wszystkich jej murów dookoła i naprzeciw wszystkich miast judzkich. [16] »Wtedy wydam na mieszkańców me wyroki za ich złe postępowanie, za to, że Mnie opuścili, a kadzili obcym bóstwom i kłaniali się dziełu swoich rąk. [17] »Ty więc przepasz swoje biodra, wstań i przemów do nich. Przekaż im wszystko to, co Ja ci nakazuję, nie obawiaj się ich, abym nie napełnił cię lękiem przed nimi! [18] »Oto Ja ustanawiam cię dziś dla warownego miasta żelaznym słupem i murem ze spiżu - przeciwko całej tej ziemi, przeciwko królom Judy, jej książętom, jej kapłanom i jej ludowi. [19] »Będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo Ja jestem z tobą - oświadcza PAN - aby cię ratować. 
«  Księga Izajasza 66 Księga Jeremiasza 1 Księga Jeremiasza 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).