Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 16
«  Księga Jeremiasza 15 Księga Jeremiasza 16 Księga Jeremiasza 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto Słowo, które PAN skierował do mnie: [2] »Nie żeń się i nie miej tutaj synów ani córek! [3] »Gdyż tak mówi PAN o dzieciach urodzonych na tym miejscu, o matkach, które je rodzą, i o ojcach, którzy je w tej ziemi płodzą: [4] »Pomrą z powodu chorób. Nikt po nich nie będzie płakał. Nikt ich też nie pogrzebie. Będą leżeć jak nawóz na polu. Poginą także od miecza lub zginą śmiercią głodową, a ich trupy będą żerem dla ptaków drapieżnych i dla dzikich zwierząt. [5] »Ponadto tak powiedział mi PAN: Nie zachodź do domów, w których panuje żałoba. Nie podzielaj ich smutku ani im nie współczuj. Ponieważ to Ja odebrałem mój pokój temu ludowi - oświadcza PAN - cofnąłem moją łaskę i miłosierdzie! [6] »Dlatego pomrą wielcy i mali mieszkający w tej ziemi. Nie będą grzebani ani opłakiwani. Nikt z żalu po nich nie będzie sobie robił nacięć na ciele ani golił włosów do skóry. [7] »Nie będą też łamać się chlebem z pogrążonymi w żałobie. Nikt ich nie pocieszy w ten sposób z powodu zmarłego. Nikt z nimi też nie wypije z kielicha pocieszenia dla wyrażenia współczucia po stracie ojca lub matki. [8] »Ale nie zachodź także do domu biesiady. Nie zasiadaj tam do jedzenia i picia. [9] »Gdyż tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja wyciszę w tym miejscu radosne odgłosy uczt weselnych. Stanie się to na waszych oczach i za waszych dni. Ucichnie głos nowożeńca. Nie usłyszy się jego wybranki. [10] »Gdy oznajmisz to wszystko temu ludowi, a oni cię zapytają: Za co PAN zapowiada nam całe to wielkie nieszczęście? Jaka jest nasza wina? Jaki grzech popełniliśmy wobec PANA, naszego Boga? -  [11] »wtedy im odpowiesz: To wszystko spotyka was dlatego - oświadcza PAN - że opuścili Mnie wasi ojcowie. Poszli oni za innymi bogami. Im służyli i im się kłaniali. Mnie natomiast opuścili i nie przestrzegali mojego Prawa. [12] »Co do was natomiast, postępowaliście jeszcze gorzej niż wasi ojcowie. Wyraźnie widać, że każdy z was kieruje się uporem swojego złego serca i odmawia Mi posłuszeństwa. [13] »Dlatego wyrzucę was z tej ziemi! Znajdziecie się w ziemi, której nie znaliście - ani wy, ani wasi ojcowie. Tam będziecie służyć innym bogom dniami i nocami, bo nie okażę wam żadnych względów. [14] »Co prawda nadchodzą dni - oświadcza PAN - gdy będzie się już mówić inaczej. Zamiast: Jak żyje PAN, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej! -  [15] »będą mówić: Jak żyje PAN, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, bo sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, do tej, którą dałem ich ojcom! [16] »Lecz zanim się to stanie, poślę po wielu rybaków - oświadcza PAN. - Ci ich wyłowią! Poślę też po wielu myśliwych. Ci ich wytropią na każdej górze, na każdym pagórku i w każdej skalnej szczelinie. [17] »Gdyż moje oczy spoczęły na ich drogach. Wyraźnie widzę każdy ich czyn. Nie jest też zakryta przede Mną ich wina. [18] »Najpierw więc odpłacę im podwójnie za ich winę i ich grzech, za to, że splamili moją ziemię trupami swych obrzydliwości i napełnili moje dziedzictwo swoimi ohydztwami. [19] »PANIE, moja mocy i twierdzo, moja ucieczko w dniu niedoli! Do Ciebie przyjdą narody, z krańców ziemi przybędą z wyznaniem: Nasi ojcowie ufali złudzeniom, nicościom, bez żadnej wartości. [20] »Bo czy człowiek może stworzyć sobie bogów? Przecież to nie będą bogowie! [21] »Dlatego Ja sprawię, że poznają, tym razem na pewno poznają, moją władzę i moją moc - przekonają się, dlaczego moje imię brzmi JHWH! 
«  Księga Jeremiasza 15 Księga Jeremiasza 16 Księga Jeremiasza 17  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).