Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 19
«  Księga Jeremiasza 18 Księga Jeremiasza 19 Księga Jeremiasza 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto, co powiedział mi PAN: Idź i kup u garncarza gliniany dzban. Następnie weź ze sobą kilku spośród starszych ludu i starszych rangą kapłanów [2] »i wyjdź do doliny Ben-Hinom, która leży u wejścia do Bramy Skorup. Tam głoś słowa, które ci oznajmię. [3] »Powiedz: Słuchajcie Słowa PANA, królowie Judy i mieszkańcy Jerozolimy! Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzam nieszczęście na to miejsce. Będzie ono tak wielkie, że każdemu, kto o nim usłyszy, aż zadźwięczy w uszach. [4] »Spadnie ono dlatego, że ludzie Mnie opuścili i zamienili to miejsce w zupełnie obce. Spalali na nim kadzidło obcym bogom, takim, których nie znali ani oni, ani ich ojcowie, ani królowie Judy. Przepełnili też to miejsce krwią niewinnych. [5] »Zbudowali na nim ołtarze poświęcone Baalowi, aby spalać na nich swoich synów jako ofiarę całopalną dla Baala. A przecież czegoś takiego im nie nakazałem, nie polecałem im tego, nie przyszło mi to nawet na myśl. [6] »Dlatego nadchodzą dni - oświadcza PAN - że nie będzie się już tego miejsca nazywało Tofet ani doliną Ben-Hinom, ale Doliną Mordu. [7] »Na tym miejscu udaremnię plany Judy i Jerozolimy. Sprawię, że ich mieszkańcy padną od miecza pod naporem swoich wrogów. Padną z ręki tych, którzy czyhają na ich życie. I wydam ich trupy na żer drapieżnym ptakom i dzikim zwierzętom. [8] »Wystawię to miasto na spustoszenie i na pośmiewisko. Każdy przechodzący obok będzie przerażony. Zadziwi go rozmiar zadanych miastu klęsk. [9] »I sprawię, że wewnątrz miasta ludzie będą jedli ciała swoich synów i ciała swoich córek. Jeden będzie jadł ciało drugiego - bo tak ciężkie będzie oblężenie i ucisk ze strony ich wrogów i tych, którzy czyhają na ich życie. [10] »Kiedy to im ogłosisz, rozbij ten dzban na oczach tych ludzi, którzy z tobą przyszli. [11] »Powiedz im: Tak mówi PAN Zastępów: Rozbiję ten lud i to miasto! Rozbiję je jak naczynie z gliny. Będzie nie do naprawienia! A w Tofet będą grzebać umarłych, bo gdzie indziej zabraknie miejsca na grzebanie. [12] »Tak uczynię temu miejscu - oświadcza PAN. - Tak uczynię jego mieszkańcom. Uczynię to miasto podobnym do Tofet. [13] »Domy Jerozolimy i pałace królów Judy będą jak Tofet - nieczyste! Zbezczeszczone będą wszystkie te domy, na których dachach spalano kadzidła wszystkim zastępom nieba, na których wylewano ofiary z płynów na cześć obcych bóstw. [14] »A gdy Jeremiasz wrócił z Tofet, dokąd posłał go PAN, aby tam prorokował, stanął on na dziedzińcu świątyni PANA i powiedział do całego ludu: [15] »Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzam na to miasto i na wszystkie miasta okoliczne całe to nieszczęście, które im zapowiedziałem. Spadnie ono na nich dlatego, że usztywnili swój kark i odmówili posłuszeństwa moim słowom. 
«  Księga Jeremiasza 18 Księga Jeremiasza 19 Księga Jeremiasza 20  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).