Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 2
«  Księga Jeremiasza 1 Księga Jeremiasza 2 Księga Jeremiasza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [2] »Idź i przemów do słuchu Jerozolimie: Tak mówi PAN: Wspominam wierność twojej młodości, miłość z czasu zaręczyn, gdy chodziłaś za Mną po pustyni, po ziemi nieobsiewanej. [3] »Izrael oddany był wówczas PANU, był pierwocinami Jego plonów. Wszyscy, którzy go kąsali, ściągali na siebie winę, spadało na nich nieszczęście - oświadcza PAN. [4] »Słuchajcie Słowa PANA, domu Jakuba i wszystkie rody domu Izraela! [5] »Tak mówi PAN: Jaką niegodziwość znaleźli we Mnie wasi ojcowie, że oddalili się ode Mnie, poszli za marnością - i zmarnieli? [6] »I nie pytali: Gdzie jest PAN, Ten, który nas wyprowadził z Egiptu, prowadził nas przez pustynię, przez ziemię pustą i skalistą, przez ziemię suchą i niebezpieczną, przez ziemię rzadko uczęszczaną, nie zamieszkaną przez nikogo? [7] »A przecież wprowadziłem was do ziemi urodzajnej, abyście jedli jej owoce i korzystali z wszelkich dóbr, lecz wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, moje dziedzictwo zamieniliście w ohydę. [8] »Kapłani nie pytali: Gdzie jest PAN? Znawcy Prawa właściwie Mnie nie znali, pasterze zbuntowali się przeciwko Mnie, a prorocy prorokowali w imieniu Baala i chodzili za bóstwami, które się na nic nie przydają. [9] »Dlatego będę toczył z wami spór - oświadcza PAN - i spór z synami waszych synów! [10] »Tak, udajcie się na brzegi Cypru i zobaczcie, poślijcie do Kedaru i dobrze się przyjrzyjcie, czy dzieje się tam coś takiego: [11] »Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, choć to nie są bogowie? A mój lud zamienił swoją Chwałę na coś, co na nic się nie przydaje! [12] »Zadrżyjcie, niebiosa, niech was ogarnie strach i przerażenie! - oświadcza PAN. [13] »Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą! [14] »Czy Izrael jest niewolnikiem? Albo sługą urodzonym w niewoli? Dlaczego więc stał się łupem? [15] »Porykują na niego lwięta, wydają głos i niszczą jego ziemię, z jego spalonych miast zionie spustoszeniem. [16] »Nawet ludzie z Memfisu i Dafne przyjdą i zgolą ci głowę! [17] »Czy [sama] nie zgotowałaś sobie tego przez odrzucenie PANA, swego Boga, i to w czasie, gdy prowadził cię swą drogą? [18] »A teraz co masz z chodzenia do Egiptu, by pić wodę Nilu? Co masz z chodzenia do Asyrii, by pić wodę Eufratu? [19] »Karze cię własne zło. Bije cię własne odstępstwo. Przekonaj się więc, jak gorzko smakuje odejście od PANA, twego Boga, oraz to, że nie ma w tobie lęku przede Mną - oświadcza Pan, PAN Zastępów. [20] »Bo już dawno złamałaś swe jarzmo, zerwałaś swe więzy, wołając: Nie chcę być już niewolnicą! A jednak na każdym pagórku i pod każdym zielonym drzewem nachylasz się jak nierządnica. [21] »A przecież Ja cię zasadziłem jako szlachetną winorośl, szczep najzupełniej właściwy, a ty tak Mi się zmieniłaś w krzew zwyrodniały, w dziką winorośl! [22] »Choćbyś się myła ługiem i nie szczędziła mydła, brudu swojej winy przede Mną nie zmyjesz - oświadcza Wszechmocny PAN. [23] »Jak możesz mówić: Nie jestem brudna, za Baalami nie chodziłam? Zobacz, co dzieje się w twojej Dolinie! Przyjrzyj się swoim czynom, żwawa wielbłądziczko, biegająca bezmyślnie po swych drogach, [24] »oślico obeznana z życiem na pustyni! Pełna żądzy wciąga wiatr, w czasie rui kto ją wstrzyma? Ci, co by jej chcieli, nie będą się męczyć, znajdą ją w jej miesiącu. [25] »Okryj nogi, nie chodź boso! Uważaj, bo ci zaschnie w gardle! Lecz ty na to: Mam rozpaczać?! Nigdy! Pokochałam obcych i pójdę za nimi! [26] »Jak wstyd złodziejowi, gdy zostanie złapany, tak wstydzić się będzie dom Izraela, prosty lud, królowie i książęta, kapłani i prorocy, [27] »którzy mówią do drewna: Ty jesteś moim ojcem! A do kamienia: Ty mnie zrodziłeś! Tak, obrócili się do Mnie plecami, nie twarzą, lecz w czasie swej niedoli wołają: Powstań, wybaw nas! [28] »A gdzie twoi bogowie, których sobie zrobiłaś? Niech powstaną i wybawią cię w czasie niedoli, jeśli to w ogóle potrafią! Bo jaka liczba twych miast, taka liczba twych bóstw, o Judo! [29] »Dlaczego toczycie ze Mną spór? Wy wszyscy, którzy się przeciwko Mnie buntujecie - oświadcza PAN. [30] »Na próżno biłem waszych synów - nie przyjęli pouczenia! Wasz miecz pożarł waszych proroków, jak lew, który szerzy zniszczenie! [31] »Jakim wy rodem jesteście?! Pomyślcie nad Słowem PANA: Czy byłem dla Izraela pustynią? Czy ziemią gęstego mroku? Dlaczego mój lud mówi: Jesteśmy wolni, już nie przyjdziemy do Ciebie? [32] »Czy panna zapomina swoich ozdób, a kobieta w dzień zaślubin swego stroju? A jednak mój lud o Mnie nie pamięta - i to od bardzo długiego czasu. [33] »Dobrze sobie radzisz z szukaniem miłostek! Dlatego niegodziwe kobiety uczyłaś swoich dróg! [34] »Ponadto na brzegach twych szat znaleziono krew ludzi w potrzebie. Byli oni bez winy, nie przyłapałaś ich na kradzieży. [35] »I ty mówisz: Jestem niewinna, przecież odwrócił swój gniew ode mnie. Posłuchaj! Ja osądzę cię za to, że mówisz: Nie zgrzeszyłam! [36] »Jak łatwo ci przychodzi zmieniać swoje drogi! Lecz Egipt też cię zawiedzie, jak zawiodła Asyria. [37] »Również stamtąd wyjdziesz z rękami nad głową, ponieważ PAN odrzucił twoich zaufanych, zawiodą plany, które z nimi łączysz. 
«  Księga Jeremiasza 1 Księga Jeremiasza 2 Księga Jeremiasza 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).