Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 21
«  Księga Jeremiasza 20 Księga Jeremiasza 21 Księga Jeremiasza 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto Słowo, które PAN skierował do Jeremiasza, gdy król Sedekiasz wysłał do niego Paszchura, syna Malkiasza, i Sofoniasza, syna Maasejasza, kapłana, z następującą prośbą: [2] »Poradź się PANA w naszej sprawie. Najechał nas Nebukadnesar, król Babilonu. Może PAN dokona dla nas cudu podobnego do wszystkich poprzednich - i król odstąpi on od nas. [3] »Wtedy Jeremiasz odpowiedział: Przekażcie Sedekiaszowi: [4] »Tak mówi PAN, Bóg Izraela: Cały oręż, którym walczycie przeciwko królowi Babilonu i Chaldejczykom oblegającym was na zewnątrz, za murami, obrócę przeciwko miastu. [5] »I Ja będę z wami walczył stanowczo i z całą mocą, w gniewie, w zapalczywości i z wielką gwałtownością. [6] »I pobiję mieszkańców tego miasta, ludzi i bydło - padną od wielkiej zarazy. [7] »Następnie - oświadcza PAN - wydam Sedekiasza, króla Judy, jego służbę, lud oraz tych, którzy pozostaną w tym mieście po zarazie, po mieczu i po głodzie, w ręce Nebukadnesara, króla Babilonu, w ręce ich wrogów i w ręce czyhających na ich życie. Pobije ich on ostrzem miecza. Nie będzie oszczędzał, nie okaże litości ani miłosierdzia. [8] »A ludowi temu powiedz: Tak mówi PAN: Daję wam do wyboru: życie albo śmierć. [9] »Kto pozostanie w mieście, zginie od miecza albo z głodu, albo od zarazy. Kto wyjdzie i podda się Chaldejczykom oblegającym to miasto, ten przetrwa, zdobyczą mu będzie jego życie. [10] »Bo postanowiłem wyrządzić temu miastu zło, a nie dobro - oświadcza PAN. - Będzie ono wydane w rękę króla Babilonu, a on spali je ogniem. [11] »A do domu króla Judy powiedz: Słuchajcie Słowa PANA, [12] »domu Dawida - tak mówi PAN: Codziennie, już od rana sądźcie sprawiedliwie, ratujcie gnębionego z ręki gnębiciela. Inaczej mój gniew zapłonie jak ogień, jego płomieni nie będzie miał kto ugasić, za wasze niegodziwe czyny! [13] »Oto Ja jestem przeciwko tobie, mieszkanko doliny, skało na równinie - oświadcza PAN. Jestem przeciwko wam, którzy się przechwalacie: Kto nam może zaszkodzić? Kto się zdoła wedrzeć do naszych mieszkań? [14] »Otóż nawiedzę was stosownie do owocu waszych czynów - oświadcza PAN. Rozpalę ogień w waszym lesie, pożre on wszystko, co was otacza! 
«  Księga Jeremiasza 20 Księga Jeremiasza 21 Księga Jeremiasza 22  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).