Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 23
«  Księga Jeremiasza 22 Księga Jeremiasza 23 Księga Jeremiasza 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Biada pasterzom - oświadcza PAN - którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska! [2] »Dlatego tak mówi PAN, Bóg Izraela, o pasterzach pasących mój lud: To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je. Nie zajmowaliście się nimi! Dlatego Ja zajmę się wami za wasze złe czyny - oświadcza PAN. -  [3] »Ja też zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je rozpędziłem. Sprowadzę je na ich niwy, a one rozmnożą się i będą liczne. [4] »Ustanowię im także pasterzy. Będą je oni paśli, a one nie będą już bać się ani trwożyć i niczego nie będzie im brakowało - oświadcza PAN. [5] »Oto idą dni - oświadcza PAN - kiedy na tronie Dawida zasiądzie sprawiedliwa Latorośl. Będzie On jako król sprawował mądre rządy. Zaprowadzi prawo i sprawiedliwość na ziemi. [6] »Za Jego dni Juda zostanie zbawiony, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. Takim imieniem będą Go nazywać: PAN naszą sprawiedliwością. [7] »Dlatego nadchodzą dni - oświadcza PAN - gdy już nie będą mówić: Jak żyje PAN, który wyprowadził synów Izraela z Egiptu, [8] »lecz: Jak żyje PAN, który wyprowadził potomków domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał - i sprowadził z powrotem, by zamieszkali w swej ziemi. [9] »Słowo o prorokach: Pęka mi serce w mej piersi, drżą wszystkie moje kości. Stałem się jak pijany, jak człowiek upity winem, w obliczu PANA i Jego świętych słów. [10] »Ponieważ ziemia jest pełna cudzołożników, z powodu przekleństwa okrywa ją żałoba, uschły też pastwiska na stepie. Złe stały się ludzkie dążenia, ich wysiłki zmierzają w niewłaściwym kierunku. [11] »Gdyż prorok oraz kapłan - obaj splugawieni, nawet w mej świątyni znalazłem ich niegodziwość - oświadcza PAN. [12] »Dlatego ich droga będzie im jak ślizgawka, potkną się w ciemności i upadną na niej; gdyż sprowadzę na nich nieszczęście w czasie, gdy ich nawiedzę - oświadcza PAN. [13] »Owszem, u proroków Samarii widziałem nieprzyzwoitość: prorokowali sobie w imieniu Baala i w ten sposób zwodzili mój lud, Izraela. [14] »Lecz u proroków Jerozolimy zetknąłem się ze zgrozą: Widziałem tam cudzołóstwo, na każdym kroku kłamstwo, pełno zachęt dla niegodziwych, by żaden nie porzucił swojej nieprawości - stali się dla Mnie wszyscy jak mieszkańcy Sodomy, jak ludzie zamieszkujący Gomorę! [15] »Dlatego tak mówi PAN Zastępów o prorokach: Oto Ja nakarmię ich piołunem i napoję trucizną, bo od proroków Jerozolimy rozeszło się skażenie po całej tej ziemi. [16] »Tak mówi PAN Zastępów: Nie słuchajcie słów tych proroków, którzy wam prorokują! Oni wam głoszą widzenia własnego serca - nie to, co pochodzi z ust PANA! [17] »Wciąż powtarzają ludziom gardzącym Słowem PANA: Pokój mieć będziecie! A tym wszystkim, którzy żyją w uporze swego serca, powtarzają: Nie spadnie na was żadne nieszczęście! [18] »Lecz kto był w radzie PANA? Kto widział? Kto słyszał Jego Słowo? Kto je rozważył i wprowadził w życie? [19] »Oto wicher PANA! Wzbiera oburzenie! Nad głową bezbożnych rozpętuje się burza! [20] »Nie ustanie gniew PANA, póki nie dokona, póki nie dopełni planów Jego serca! W dniach ostatecznych zrozumiecie to wszystko dokładnie. [21] »Nie posyłałem tych proroków, a jednak pobiegli! Nie przemówiłem do nich, a prorokowali! [22] »Gdyby byli w mej radzie, mogliby głosić me słowa, zawracać mój lud ze złej drogi, odwracać od niegodziwych uczynków. [23] »Czy Ja jestem Bogiem z bliska? - oświadcza PAN. Czy nie także Bogiem z daleka? [24] »Czy może się ktoś przede Mną ukryć, tak że go nie zobaczę? - oświadcza PAN. Czy to nie Ja wypełniam niebiosa i ziemię? - oświadcza PAN. [25] »Słyszałem, co powiedzieli prorocy prorokujący w moim imieniu kłamliwie. Wołali: Miałem sen! Miałem sen! [26] »Jak długo to trwać będzie? O co chodzi prorokom wygłaszającym kłamstwa - tak - wieszczom oszustw pochodzących z ich własnych serc? [27] »Rozważają, jak sprawić, by mój lud zapomniał moje imię. Chcą to osiągnąć przez sny, które opowiadają sobie nawzajem. Ich ojcowie także zapomnieli o Mnie na rzecz Baala. [28] »Prorok, który ma sen, niech opowiada swój sen. Lecz ten, który ma moje Słowo, niech głosi moje Słowo Prawdy! Co plewie do ziarna? - oświadcza PAN. [29] »Czy moje Słowo nie jest jak ogień - oświadcza PAN - i jak młot, który rozbija skałę? [30] »Dlatego Ja sam wystąpię przeciw tym prorokom - oświadcza PAN - którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. [31] »Oto Ja wystąpię przeciw tym prorokom - oświadcza PAN - którzy głoszą od siebie, a twierdzą: To oświadczenie prorocze. [32] »Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom snów kłamliwych - oświadcza PAN - głoszącym je po to, aby zwieść mój lud swoimi kłamstwami i lekkomyślnością. Bo przecież nie Ja ich posłałem. Niczego im nie nakazałem. Oni też temu ludowi wcale nie pomagają - oświadcza PAN. [33] »A gdy cię zapyta ktoś z ludu, prorok albo kapłan: Jak brzmi Jego wyrok, co jest ciężarem PANA? Wtedy im odpowiedz: Wy tym ciężarem jesteście! Ale Ja was zrzucę - oświadcza PAN. [34] »Natomiast prorokiem, kapłanem lub kimkolwiek z ludu, kto by się ośmielił powiedzieć: Jaki to ciężar PANA! - Ja sam się nim zajmę, nim oraz jego domem. [35] »Tak możecie mówić i tak pytać siebie nawzajem: Co odpowiedział PAN? Albo: Co PAN nam oznajmia? [36] »Ale: Ciężar PANA - tych słów nie używajcie, żeby ciężarem PANA nie stało się dla człowieka to jego własne słowo. Bo wy umiecie przekręcać słowa żywego Boga, PANA Zastępów, naszego Boga. [37] »Tak więc masz pytać proroka: Co odpowiedział PAN? Albo: Co nam PAN oznajmia? [38] »Bo tym, którzy nie przestaną używać słów: Ciężar PANA, sam PAN zapowiada: Ponieważ wypowiadacie te słowa: Ciężar PANA, chociaż wam poleciłem, że macie tak nie mówić, [39] »to Ja was uniosę wysoko i wraz z miastem, które dałem wam oraz waszym ojcom, wyrzucę sprzed mego oblicza. [40] »I wydam was na wieczną hańbę i na wieczną niesławę, która nie zostanie zapomniana. 
«  Księga Jeremiasza 22 Księga Jeremiasza 23 Księga Jeremiasza 24  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).