Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 27
«  Księga Jeremiasza 26 Księga Jeremiasza 27 Księga Jeremiasza 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Na początku panowania Sedekiasza, syna Jozjasza, króla Judy, PAN skierował do Jeremiasza takie Słowo: [2] »Tak PAN powiedział do mnie: Sporządź sobie powrozy oraz jarzmo i włóż je sobie na szyję. [3] »Następnie, za pośrednictwem posłów, którzy przybyli do Jerozolimy do Sedekiasza, króla Judy, przekaż królowi Edomu, królowi Moabu, królowi Ammonu, królowi Tyru i królowi Sydonu [4] »takie polecenie: Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Tak powiedzcie waszym panom: [5] »To Ja w mej wielkiej mocy, potęgą mojego ramienia, stworzyłem ziemię, ludzi i żyjące na niej zwierzęta. Ja też poddaję ją wraz z tym wszystkim temu, kogo uznam za odpowiedniego. [6] »Obecnie przekazuję wszystkie te ziemie pod władzę Nebukadnesara, króla Babilonu, mojego sługi. Przekazuję mu nawet zwierzęta! [7] »Wszystkie narody będą służyć jemu, jego synowi i wnukowi, aż nadejdzie kres również na jego kraj. Bo i on zostanie podbity przez wielkie narody i potężnych władców. [8] »Zanim to jednak nastąpi, każdy naród i każde królestwo, które nie zechce służyć Nebukadnesarowi, królowi Babilonu, i które nie podda swego karku pod jego jarzmo, uderzę mieczem, głodem i zarazą - oświadcza PAN - aż je poddam pod jego władzę. [9] »Wy więc nie słuchajcie waszych proroków ani wróżbitów, ani głoszących własne sny, ani przepowiadających rzeczy przyszłe, ani waszych czarowników. Nie wierzcie, gdy wam będą mówić, że was ominie jarzmo Babilonu. [10] »Prorokują wam kłamstwa, które pozbawią was waszych ziem, Ja natomiast odrzucę was i poginiecie. [11] »Na własnej ziemi pozostawię tylko ten naród, który podda swój kark pod władzę króla Babilonu i będzie mu służył - oświadcza PAN. - Jedynie taki naród pozostanie w swojej ziemi i będzie ją uprawiał. [12] »Sedekiaszowi, królowi Judy, powiedziałem to samo: Poddajcie swe karki pod władzę króla Babilonu, służcie jemu i jego ludowi, a będziecie żyli! [13] »Dlaczego miałbyś ginąć ty i twój lud od miecza, głodu i zarazy, jak zapowiedział PAN narodowi, który nie podporządkuje się królowi Babilonu? [14] »Nie słuchajcie proroków, którzy utrzymują, że nie będziecie służyć królowi Babilonu. Prorokują wam kłamstwa. [15] »Nie Ja ich posłałem - oświadcza PAN - a mimo to prorokują w moim imieniu kłamliwie. Skończy się na tym, że was wypędzę i poginiecie wraz z waszymi prorokami. [16] »Podobnie zapowiedziałem kapłanom i całemu ludowi: Tak mówi PAN: Nie słuchajcie waszych proroków, którzy wam obiecują, że sprzęty ze świątyni PANA zostaną wkrótce sprowadzone z Babilonu. Prorokują wam kłamstwa! [17] »Nie słuchajcie ich! Służcie królowi Babilonu, a będziecie żyli! Dlaczego to miasto ma się stać rumowiskiem? [18] »Gdyby ci prorocy byli rzeczywiście prorokami i gdyby byli świadomi Słowa PANA, to raczej wstawialiby się u PANA Zastępów, aby nie zabrano ze świątyni PANA, z pałacu królewskiego ani z Jerozolimy, pozostałych sprzętów do Babilonu! [19] »To bowiem zapowiada PAN Zastępów, jeśli chodzi o słupy, kadź, podstawki i o resztę sprzętów, które pozostały w tym mieście, [20] »a których nie zabrał Nebukadnesar, król Babilonu, gdy uprowadzał z Jerozolimy do Babilonu króla Judy, Jechoniasza, syna Jojakima, wraz ze wszystkimi znaczniejszymi ludźmi z Judy i Jerozolimy. [21] »Owszem, tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela, o sprzętach, które pozostały w świątyni PANA, w pałacu króla Judy i w Jerozolimie: [22] »Zostaną zabrane do Babilonu i tam pozostaną aż do dnia, gdy się nimi zajmę - oświadcza PAN. - Dopiero wówczas sprowadzę je z powrotem na to miejsce. 
«  Księga Jeremiasza 26 Księga Jeremiasza 27 Księga Jeremiasza 28  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).