Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 28
«  Księga Jeremiasza 27 Księga Jeremiasza 28 Księga Jeremiasza 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W tym samym roku, na początku panowania Sedekiasza, króla Judy - w czwartym roku, a w piątym miesiącu - spotkałem w świątyni PANA proroka Chananiasza. Był on synem Azura, a pochodził z Gibeonu. Powiedział on do mnie, na oczach kapłanów i całego ludu: [2] »Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Złamałem jarzmo króla Babilonu. [3] »W ciągu dwóch lat Ja sprowadzę z powrotem na to miejsce wszystkie sprzęty świątyni PANA, które zabrał stąd król Nebukadnesar i kazał wywieźć do Babilonu. [4] »Sprowadzę też Jechoniasza, syna Jojakima, króla Judy, oraz wszystkich wygnańców judzkich, których wzięto do Babilonu - oświadcza PAN - gdyż złamię jarzmo króla tego kraju. [5] »W odpowiedzi - w obecności kapłanów i całego ludu obecnego w świątyni PANA - prorok Jeremiasz zwrócił się do proroka Chananiasza w te słowa: [6] »Niech tak się stanie! Oby PAN tak uczynił! Oby PAN spełnił twoje proroctwo, że sprowadzi tu z Babilonu sprzęty ze swej świątyni i wszystkich wygnańców. [7] »Posłuchaj jednak uważnie tego, co powiem tobie i całemu temu ludowi: [8] »Prorocy, którzy działali zarówno przede mną, jak i przed tobą, od dawna zapowiadali licznym krajom i wielkim królestwom wojnę, głód i zarazę. [9] »Prorok zatem, który prorokuje o pokoju, może być uznany za proroka rzeczywiście posłanego przez PANA, dopiero gdy spełni się to, co mówi. [10] »Wtedy prorok Chananiasz zdjął jarzmo z szyi proroka Jeremiasza i złamał je. [11] »Tak mówi PAN - powiedział przy wszystkich - podobnie, w ciągu dwóch lat, złamię jarzmo Nebukadnesara, króla Babilonu, i zdejmę je z karku wszystkich narodów. Na te słowa prorok Jeremiasz odszedł. Udał się w swoją stronę. [12] »Po tym jednak, jak prorok Chananiasz zerwał jarzmo z szyi proroka Jeremiasza, PAN skierował do niego takie Słowo: [13] »Idź i powiedz Chananiaszowi: Tak mówi PAN: Złamałeś jarzmo drewniane. Zamiast niego zrobię żelazne. [14] »Gdyż tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Jarzmo żelazne włożę na kark wszystkich tych narodów, aby służyły Nebukadnesarowi, królowi Babilonu - i będą mu służyły. Podporządkuję mu nawet zwierzęta pól. [15] »Posłuchaj, Chananiaszu - powiedział jeszcze prorok Jeremiasz. - Nie posłał cię PAN. Wywołujesz w tym ludzie fałszywą ufność. [16] »Dlatego tak mówi PAN: Oto Ja usunę cię z powierzchni ziemi. W tym roku umrzesz. Głosiłeś bowiem odstępstwo od PANA. [17] »I rzeczywiście tego samego roku, w siódmym miesiącu, prorok Chananiasz umarł. 
«  Księga Jeremiasza 27 Księga Jeremiasza 28 Księga Jeremiasza 29  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).