Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 29
«  Księga Jeremiasza 28 Księga Jeremiasza 29 Księga Jeremiasza 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A to jest treść listu, który prorok Jeremiasz wysłał z Jerozolimy do pozostałej starszyzny wygnańców, do kapłanów, do proroków i do całego ludu, do wszystkich, których Nebukadnesar uprowadził z Jerozolimy do Babilonu. [2] »Miało to miejsce już po uprowadzeniu króla Jechoniasza, królowej-matki, urzędników dworskich i książąt Judy i Jerozolimy oraz kowali i ślusarzy. [3] »List został wysłany za pośrednictwem Elasy, syna Szafana, i Gemariasza, syna Chilkiasza, których Sedekiasz, król Judy, wyprawił do Nebukadnesara, króla babilońskiego, do Babilonu. A miał on następującą treść: [4] »Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich skazanych na wygnanie z Jerozolimy do Babilonu: [5] »Budujcie domy i zamieszkujcie je, zakładajcie ogrody i korzystajcie z owoców. [6] »Pojmujcie żony, by mieć synów oraz córki. Szukajcie też żon dla swych synów, szukajcie mężów dla córek, miejcie wnuków i wnuczki - niech was przybywa, nie bądźcie tam nieliczni! [7] »Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, módlcie się za nie do PANA, od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! [8] »Gdyż tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie się zwieść prorokom ani wróżbitom działającym między wami. Nie łudźcie się snami, które was nawiedzają. [9] »Bo oni prorokują kłamstwa w moim imieniu. Ja ich nie posłałem - oświadcza PAN. [10] »Przeciwnie, PAN mówi tak: Nawiedzę was, gdy nad Babilonem przeminie siedemdziesiąt lat. Dopiero wtedy spełnię moją obietnicę i ponownie sprowadzę was na to miejsce. [11] »Ja wiem, jakie wiążę z wami plany - oświadcza PAN. - To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. [12] »Wysłucham was, gdy będziecie Mnie wzywać i zbliżać się do Mnie w modlitwie. [13] »Znajdziecie Mnie, gdy będziecie Mnie szukać. Tak! Gdy będziecie Mnie szukać całym swoim sercem, [14] »pozwolę wam się znaleźć - oświadcza PAN. - Odmienię wasz los. Zbiorę was ze wszystkich narodów oraz ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem - oświadcza PAN - i sprowadzę was z powrotem, do miejsca, z którego was zesłałem. [15] »Myślicie, że wzbudził wam PAN proroków w Babilonie. [16] »Nieprawda. Oto, co mówi PAN o królu, który zasiada na tronie Dawida, i o całym ludzie, który mieszka w tym mieście - o waszych braciach, którzy nie poszli z wami na wygnanie. [17] »PAN Zastępów mówi tak: Oto Ja ślę na nich miecz, głód i zarazę. Postąpię z nimi tak, jak z zepsutymi figami, które się zupełnie nie nadają do spożycia. [18] »Będę ich ścigał mieczem, głodem i zarazą. Uczynię ich złowieszczą przestrogą dla wszystkich królestw ziemi. Zrobię z nich przekleństwo, przedmiot zgrozy i zdziwienia - i hańbę wśród wszystkich narodów, wśród których ich rozproszę. [19] »To wszystko spotka ich za to, że nie posłuchali moich słów - oświadcza PAN - choć wciąż posyłałem do nich moje sługi, proroków. Tak - oświadcza PAN - nie słuchaliście Mnie! [20] »Wy natomiast słuchajcie Słowa PANA, wy wszyscy wygnańcy, których zesłałem z Jerozolimy do Babilonu. [21] »Tak natomiast mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela, o Achabie, synu Kolajasza, i o Sedekiaszu, synu Maasejasza, którzy wam prorokowali w moim imieniu kłamliwie: Oto Ja wydam ich w rękę Nebukadnesara, króla Babilonu. Zabije ich on na waszych oczach. [22] »To też stanie się treścią klątwy dla wszystkich wygnańców z Judy, którzy znaleźli się w Babilonie: Niech PAN postąpi z tobą - będą mówić - jak z Sedekiaszem i Achabem, których król babiloński spalił żywcem w ogniu -  [23] »za to, że byli źródłem nieczystości w Izraelu, gdyż cudzołożyli z żonami swoich bliźnich i w moim imieniu głosili kłamstwa, coś, czego im nie poleciłem. Ja o tym wiem i jestem tego świadkiem - oświadcza PAN. [24] »A do Semajasza z Nechlamu powiesz tak: [25] »Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Posłałeś listy do całego ludu, który mieszka w Jerozolimie, oraz do kapłana Sofoniasza, syna Maasejasza, i do wszystkich pozostałych kapłanów. Uczyniłeś to w swoim własnym imieniu. Napisałeś: [26] »PAN ustanowił cię kapłanem w miejsce kapłana Jehojady. Twoim zadaniem jest nadzór nad świątynią PANA. Każdego szaleńca zajmującego się proroctwami masz prawo zakuć w dyby lub postawić pod pręgierzem. [27] »Dlaczego więc nie ukróciłeś poczynań Jeremiasza z Anatot, który wśród was wygłasza swoje proroctwa? [28] »Bo też do nas, do Babilonu, przesłał poselstwo tej treści: Będzie to trwało długo. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce. [29] »Kapłan Sofoniasz odczytał prorokowi Jeremiaszowi ten list. [30] »Wtedy PAN skierował do Jeremiasza Słowo tej treści: [31] »Poślij do wszystkich wygnańców wiadomość: Tak mówi PAN o Semajaszu z Nechlamu: Ponieważ Semajasz prorokował wam, chociaż Ja go nie posłałem, i budzi w was fałszywą ufność, [32] »dlatego tak mówi PAN: Ja sam nawiedzę Semajasza z Nechlamu oraz jego potomstwo. Nie będzie miał mężczyzny, który by zamieszkał wśród tego ludu i mógł patrzeć na dobro, które mojemu ludowi wyświadczę - oświadcza PAN. - Stanie się tak dlatego, że głosił odstępstwo od PANA. 
«  Księga Jeremiasza 28 Księga Jeremiasza 29 Księga Jeremiasza 30  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).