Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 3
«  Księga Jeremiasza 2 Księga Jeremiasza 3 Księga Jeremiasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie usłyszałem: Gdy mąż odprawi swą żonę, a ta od niego odejdzie i zostanie żoną innego, to czy może on jeszcze do niej powrócić? Czy ta ziemia nie byłaby przez to zupełnie zbezczeszczona? A ty uprawiałaś nierząd z wieloma kochankami i masz powrócić do Mnie? - oświadcza PAN. [2] »Podnieś oczy na wzgórza i zobacz: Gdzie nie uprawiałaś nierządu? Czekałaś na swych kochanków przy drogach, jak Arab na pustyni! I tak zbezcześciłaś tę ziemię swoim nierządem i niegodziwością. [3] »Dlatego ustały deszcze jesienne i nie było deszczów wiosennych. Ty jednak masz czoło kobiety nierządnej i nie chcesz się ukorzyć. [4] »Za to znów zawołałaś do Mnie: Ojcze mój! Ty jesteś przyjacielem z mojej młodości! [5] »Czy wiecznie będziesz się gniewał? Czy nigdy nie dasz się przejednać? Tak właśnie powiedziałaś - i czynisz zło, ile tylko możesz! [6] »W czasach króla Jozjasza PAN powiedział do mnie: Czy zwróciłeś uwagę na to, co uczyniła odstępczyni Izrael? Udawała się na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i uprawiała tam nierząd! [7] »Pomyślałem: Wyszaleje się i wróci do Mnie - ale nie wróciła. Przyglądała się temu jej niewierna siostra, Juda. [8] »Widziała, że za wszystkie cudzołóstwa odprawiłem odstępczynię Izrael, wręczając jej list rozwodowy. A jednak nie przestraszyło to niewiernej Judy, jej siostry. Odeszła i także zaczęła się nurzać w nierządzie! [9] »Odstępczyni Izrael uprawiała swój nierząd bez najmniejszych skrupułów, zbezcześciła tę ziemię, cudzołożąc z kamieniem i drewnem! [10] »Pomimo to jej niewierna siostra Juda nie powróciła do Mnie, to znaczy nie powróciła szczerym sercem, a jedynie obłudnie - oświadcza PAN. [11] »I powiedział PAN do mnie: Jeśliby porównać, to już odstępczyni Izrael jest sprawiedliwsza niż niewierna Juda. [12] »Idź, skieruj te słowa ku północy. Powiedz: Zawróć, odstępczynio Izrael - oświadcza PAN - nie rzucę już na was groźnego spojrzenia, ponieważ Ja jestem miłosierny - oświadcza PAN - nie chowam urazy na wieki! [13] »Tylko uznaj swoją winę, przyznaj, że zbuntowałaś się przeciwko PANU, swojemu Bogu, i źle zrobiłaś, obdzielając swymi wdziękami obcych pod każdym zielonym drzewem, zamiast słuchać mego głosu - oświadcza PAN. [14] »Nawróćcie się, odstępczy synowie - oświadcza PAN - bo Ja mam nad wami władzę! Wówczas wezmę was - po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu - i wprowadzę was na Syjon. [15] »Dam wam pasterzy według mojego serca. Będą się o was troszczyć dobrze i rozumnie. [16] »A gdy się w końcu rozmnożycie i staniecie się liczniejsi, to nastaną dni - oświadcza PAN - że już nie będzie się mówić o skrzyni Przymierza z PANEM. Nie przyjdzie to nikomu na myśl, nie będą jej wspominali, nie będzie jej brakowało i nikt jej nie będzie budował. [17] »W tym też czasie Jerozolimę nazywać będą tronem PANA i zgromadzą do Jerozolimy wszystkie narody dla imienia PANA - nie będą już wtedy kierować się uporem swego złego serca. [18] »W tych właśnie dniach uda się dom Judy do domu Izraela i razem przybędą z ziemi północnej do ziemi, którą przekazałem waszym ojcom w dziedziczne posiadanie. [19] »Pomyślałem: Jak mam cię umieścić pomiędzy synami i dać ci tę wspaniałą ziemię, piękne dziedzictwo, najcenniejszy klejnot narodów? I pomyślałem: Gdy zaczniecie Mnie nazywać: Mój Ojcze! I przestaniecie odwracać się ode Mnie. [20] »Lecz jak kobieta zdradza kochanka, tak wy Mnie zdradziliście, domu Izraela - oświadcza PAN. [21] »Słuchaj! Na wzgórzach słychać płacz i szczerą modlitwę synów Izraela. Wyznają, że wypaczyli swe drogi i że zapomnieli o PANU, swoim Bogu! [22] »Zawróćcie, odstępczy synowie, uleczę wasze odstępstwa! Oto jesteśmy, przychodzimy do Ciebie, bo Ty jesteś PANEM, naszym Bogiem. [23] »Tak, zwodniczy jest dochodzący ze wzgórz hałas na cześć bóstw! To prawda, w PANU, naszym Bogu, jest zbawienie Izraela! [24] »A bałwochwalstwo, ten wstyd, pochłaniał trud naszych ojców od naszej młodości, pożerał ich owce i bydło, ich synów oraz córki. [25] »Legnijmy w naszym wstydzie. Niech nas okryje hańba! Tak, grzeszyliśmy przeciw PANU, naszemu Bogu, my i nasi ojcowie, poczynając od naszej młodości aż po dzień dzisiejszy - nie słuchaliśmy głosu PANA, naszego Boga! 
«  Księga Jeremiasza 2 Księga Jeremiasza 3 Księga Jeremiasza 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).