Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 30
«  Księga Jeremiasza 29 Księga Jeremiasza 30 Księga Jeremiasza 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto Słowo, które PAN przekazał Jeremiaszowi: [2] »Tak mówi PAN, Bóg Izraela: Spisz sobie na zwoju wszystkie słowa, które ci oznajmiłem. [3] »Idą bowiem dni - oświadcza PAN - gdy przywrócę powodzenie mojemu ludowi, Izraelowi i Judzie - mówi PAN - i sprowadzę ich do ziemi, którą dałem ich ojcom w posiadanie. [4] »A to są słowa, które wypowiedział PAN o Izraelu i o Judzie: [5] »Tak mówi PAN: Słyszeliśmy głos trwogi, strachu, a nie pokoju. [6] »Pytajcie i patrzcie! Czy mężczyzna może rodzić? Dlaczego więc każdy z nich chwyta się za biodra jak rodząca i oblicza ich wszystkich pobladły? [7] »Biada! Gdyż wielki to będzie dzień! Żaden mu nie dorówna! Czas ucisku będzie to dla Jakuba, lecz będzie z niego wyrwany! [8] »I stanie się w tym właśnie dniu - oświadcza PAN Zastępów - że złamię cudze jarzmo na twym karku i rozerwę twoje więzy. Nie będą go już więcej zniewalać cudzoziemcy! [9] »Będą oni służyć PANU, swemu Bogu, i swojemu królowi Dawidowi, którego im wzbudzę. [10] »A ty nie bój się, mój sługo Jakubie! - oświadcza PAN. Nie wpadaj w trwogę, Izraelu! Bo Ja wybawię cię z dalekiego wygnania, twoje potomstwo sprowadzę z ziemi ich niewoli. Powróci Jakub, powróci cisza i spokój i nikt już nie będzie go straszył. [11] »Gdyż Ja jestem z tobą - oświadcza PAN - aby cię wybawić. Tak, położę kres wszystkim narodom, między które cię rozproszyłem, tobie jednak nie położę kresu, będę karcił cię według słusznej miary, nie zostawię cię jednak bez korekty. [12] »Tak mówi PAN [o Syjonie]: Nieuleczalna jest twoja rana, a zadany ci cios - druzgocący. [13] »Brak kogoś, kto wyleczyłby twój wrzód, nie ma lekarstw, aby cię uzdrowić. [14] »Wszyscy twoi kochankowie zapomnieli o tobie, już ciebie nie szukają, bo zadałem ci cios ręką wroga, okrutnie uderzyłem cię za wielką twoją winę i rozliczne twoje grzechy. [15] »Dlaczego krzyczysz z powodu swojej ciężkiej rany? Tak, nieuleczalny twój ból! Uczyniłem ci to wszystko za wielką twoją winę, za rozliczny twój grzech! [16] »Lecz wszyscy, którzy cię pożerają, sami będą pożarci, wszyscy twoi ciemięzcy sami pójdą do niewoli. Twych grabieżców również spotka grabież, a wszystkich twoich łupieżców wydam na łup! [17] »Tak! Przyniosę ci uzdrowienie, uleczę cię z twoich ran - oświadcza PAN - bo nazwali cię Wypędzoną: Syjonem przez wszystkich opuszczonym. [18] »Tak mówi PAN: Oto Ja przywrócę powodzenie namiotom Jakuba i zlituję się nad jego siedzibami, miasto będzie odbudowane na swym wzgórzu, a pałac stanie na jego słusznym miejscu! [19] »I wyjdzie od nich podziękowanie, zabrzmi głos ludzi roześmianych. Rozmnożę ich, zamiast ich umniejszać, przydam im chwały - nie odbiorę znaczenia. [20] »Z jego synami będzie jak dawniej, jego zgromadzenie znajdzie przy Mnie stałe miejsce, nawiedzę natomiast jego ciemięzców. [21] »Wyjdzie z niego jego książę, jego władca będzie się z niego wywodził, przybliżę go i pociągnę ku sobie, bo kto inny ośmieliłby się to uczynić? - oświadcza PAN. [22] »Będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem. [23] »Oto burza od PANA nadciąga! Nad głowami bezbożnych szaleje sztorm! [24] »Nie zawróci żar gniewu PANA, aż wykona, aż wypełni Jego zamysł! Zrozumiecie to w dniach ostatecznych. 
«  Księga Jeremiasza 29 Księga Jeremiasza 30 Księga Jeremiasza 31  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).