Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 35
«  Księga Jeremiasza 34 Księga Jeremiasza 35 Księga Jeremiasza 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto Słowo, które PAN skierował do Jeremiasza za panowania Jehojakima, syna Jozjasza, króla Judy: [2] »Udaj się do rodu Rekabitów. Porozmawiaj z nimi i sprowadź ich do jednej z komnat świątyni PANA. Tam podaj im do picia wino. [3] »Sprowadziłem więc Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Chabasiniasza, jego braci i wszystkich jego synów - cały ród Rekabitów. [4] »W świątyni PANA wprowadziłem ich do komnaty uczniów Chanana, syna Jigdaliasza, męża Bożego. Znajdowała się ona obok komnaty książęcej, położonej nad komnatą Maasejasza, syna Szaluma, odźwiernego. [5] »Tam postawiłem przed synami rodu Rekabitów czasze pełne wina oraz kubki i zaprosiłem: Napijcie się wina. [6] »Lecz oni odpowiedzieli: Nie pijemy wina. Jehonadab, syn Rekaba, nasz ojciec, zakazał nam tego. Nie pijcie wina - powiedział - ani wy, ani wasi synowie, na wieki! [7] »Nie budujcie też domów, nie uprawiajcie pól, nie zakładajcie ani nie nabywajcie winnic. Mieszkajcie w namiotach po wszystkie wasze dni, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście tylko przechodniami! [8] »I my posłuchaliśmy głosu Jehonadaba, syna Rekaba, naszego ojca. Przestrzegamy wszystkiego, co nam przykazał. Nie pijemy wina po wszystkie nasze dni, ani my, ani nasze żony, ani nasi synowie, ani nasze córki. [9] »Nie budujemy też sobie domów na mieszkanie, nie mamy winnic, pól ani ziarna. [10] »I mieszkamy w namiotach. Jesteśmy posłuszni. Czynimy dokładnie to, co nam przykazał nasz ojciec, Jehonadab. [11] »Lecz gdy Nebukadnesar, król Babilonu, najechał tę ziemię, powiedzieliśmy sobie: Chodźmy, schrońmy się w Jerozolimie przed wojskiem chaldejskim i aramejskim! I na razie mieszkamy w Jerozolimie. [12] »Wówczas PAN skierował do Jeremiasza Słowo tej treści: [13] »Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Idź i przemów do mieszkańców Judei i do obywateli Jerozolimy: Czy wy nie zamierzacie przyjąć pouczenia i posłuchać moich słów? - oświadcza PAN. -  [14] »Usłuchano słów Jehonadaba, syna Rekaba, który przykazał swoim synom, aby nie pili wina. I nie piją - aż po dzień dzisiejszy, gdyż posłuchali przykazania swojego ojca! A Ja przemawiałem do was nieustannie i nie posłuchaliście Mnie! [15] »Wciąż posyłałem do was wszystkie moje sługi, proroków. Wzywałem: Zawróćcie, każdy ze swojej złej drogi! Poprawcie swoje czyny! Nie chodźcie za obcymi bogami, aby im służyć! Czyńcie wszystko, by mieszkać w tej ziemi, którą dałem wam i waszym ojcom! Lecz wy byliście na to głusi. Nie posłuchaliście Mnie! [16] »Tak! Synowie Jehonadaba, syna Rekaba, zachowują przykazanie swojego ojca, ale ten lud Mnie nie posłuchał. [17] »Dlatego tak mówi PAN, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy całe nieszczęście, które im zapowiedziałem, ponieważ przemawiałem do nich, lecz nie posłuchali, i wołałem ich, a nie odpowiadali! [18] »A do rodu Rekabitów Jeremiasz skierował takie słowa: Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Ponieważ posłuchaliście przykazania swojego ojca Jehonadaba, przestrzegaliście wszystkich jego nakazów i postępowaliście we wszystkim zgodnie z tym, co wam przykazał, [19] »dlatego tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Nie zabraknie Jehonadabowi, synowi Rekaba, mężczyzny, który by Mi służył - po wszystkie dni. 
«  Księga Jeremiasza 34 Księga Jeremiasza 35 Księga Jeremiasza 36  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).