Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 39
«  Księga Jeremiasza 38 Księga Jeremiasza 39 Księga Jeremiasza 40  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W dziewiątym roku panowania Sedekiasza, króla Judy, w dziesiątym miesiącu, nadciągnął Nebukadnesar, król Babilonu, wraz z całym swoim wojskiem pod Jerozolimę. Miasto zostało oblężone. [2] »A w jedenastym roku panowania Sedekiasza, w miesiącu czwartym, dziewiątego dnia tego miesiąca, zrobiono wyłom [w murze] miasta. [3] »Wówczas wszyscy dowódcy króla Babilonu wkroczyli i urządzili punkt dowodzenia w bramie środkowej. Byli to: Nergal-Sar-Eser z Samgar, Nebu-Sar-Sekim, głównodowodzący, Nergal-Sar-Eser, mag naczelny, i wszyscy pozostali książęta króla Babilonu. [4] »Widząc, co się dzieje, Sedekiasz, król Judy, oraz wszyscy wojownicy zdecydowali się na ucieczkę z miasta. Wyszli drogą przez ogród królewski, bramą między dwoma murami, w kierunku doliny nadjordańskiej. [5] »Wojsko chaldejskie ruszyło jednak w pogoń za nimi i dopędziło Sedekiasza na stepach Jerycha. Tam go pojmali i doprowadzili do Nebukadnesara, króla Babilonu, stacjonującego w Ribli, w ziemi Chamat, a ten wydał na niego wyrok. [6] »Król Babilonu kazał stracić w Ribli synów Sedekiasza na oczach ich ojca. Uśmiercił też wszystkich dostojników Judy. [7] »Samego Sedekiasza kazał oślepić, zakuł go w brązowe kajdany i rozkazał zaprowadzić go do Babilonu. [8] »Co do Jerozolimy, Chaldejczycy spalili pałac królewski i domy ludu i zburzyli mury miasta. [9] »Resztę ludu, który pozostał w mieście, zbiegów, którzy przeszli na stronę chaldejską, całą resztę pozostałego ludu, uprowadził do Babilonu Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej. [10] »Część jednak biednej ludności, która nic nie posiadała, Nebuzaradan, dowóca straży przybocznej, pozostawił w ziemi judzkiej, przekazując im jednocześnie winnice i pola uprawne. [11] »Co do Jeremiasza, Nebukadnesar, król Babilonu, przekazał za pośrednictwem Nebuzaradana, dowódcy straży przybocznej, następujący rozkaz: [12] »Zabierz go, zaopiekuj się nim, nie rób mu krzywdy, lecz postąp z nim tak, jak on sam ci powie. [13] »Posłali zatem po niego Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, Nebuszazban, głównodowodzący, Nergal-Sar-Eser, mag naczelny, i wszyscy dowódcy króla Babilonu [14] »i zabrano Jeremiasza z dziedzińca wartowni. Przekazano go następnie Gedaliaszowi, synowi Achikama i wnukowi Szafana, z poleceniem, aby go uwolnił. I tak Jeremiasz znalazł się pośród reszty ludu. [15] »Wcześniej, gdy Jeremiasz był wciąż przetrzymywany na dziedzińcu wartowni, PAN skierował do niego Słowo tej treści: [16] »Idź i powiedz Etiopczykowi Ebed-Melekowi: Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja spełnię to, co zapowiedziałem temu miastu. Czeka je niedola, a nie powodzenie. Sam się o tym przekonasz, gdy nastanie ten dzień. [17] »Ciebie jednak w tym dniu wyratuję - oświadcza PAN. - Nie zostaniesz wydany w ręce ludzi, których się obawiasz. [18] »Tak, na pewno cię wybawię, nie padniesz od miecza. Zachowasz życie jako swoją zdobycz, dlatego że Mi zaufałeś - oświadcza PAN. 
«  Księga Jeremiasza 38 Księga Jeremiasza 39 Księga Jeremiasza 40  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).