Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 43
«  Księga Jeremiasza 42 Księga Jeremiasza 43 Księga Jeremiasza 44  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy Jeremiasz skończył wypowiadać do całego ludu wszystkie słowa PANA, ich Boga, z którymi posłał go do nich PAN, ich Bóg, [2] »Azariasz, syn Hoszajasza, Jochanan, syn Kareacha, i wszyscy inni pewni siebie ludzie zawołali do Jeremiasza: Wygadujesz kłamstwa! To nie PAN, nasz Bóg, posłał cię, by nam powiedzieć, że nie mamy iść do Egiptu, aby tam się zatrzymać! [3] »To Baruch, syn Nerijasza! On podburza cię przeciwko nam! On chce nas wydać w ręce Chaldejczyków, by nas wybito lub uprowadzono do Babilonu! [4] »I tak Jochanan, syn Kareacha, wraz z pozostałymi dowódcami wojskowymi oraz całym ludem, nie posłuchał głosu PANA. Postanowili nie zostawać w ziemi judzkiej. [5] »Jochanan, syn Kareacha, i pozostali dowódcy wojskowi zebrali całą resztę Judy - to znaczy tych, którzy powrócili, by zamieszkać w ziemi judzkiej, a byli wcześniej rozproszeni wśród wszystkich innych narodów, [6] »oraz mężczyzn, kobiety i dzieci, córki królewskie i tych, których pozostawił Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, z Gedaliaszem, synem Achikama, wnukiem Szafana, z prorokiem Jeremiaszem i z Baruchem, synem Nerijasza -  [7] »i w takim składzie przybyli do Tachpanches w Egipcie. Nie posłuchali zatem głosu PANA. [8] »W Tachpanches natomiast PAN skierował do Jeremiasza Słowo tej treści: [9] »Wybierz kilka pokaźniejszych kamieni i na oczach przybyłych z Judy ukryj je w zaprawie, w formach do wyrobu cegieł, które leżą u wejścia do budynku faraona w Tachpanches. [10] »Następnie powiedz do nich: Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja poślę i sprowadzę tu Nebukadnesara, króla Babilonu, mojego sługę. Nad ukrytymi tu kamieniami postawię jego tron. Nad nimi rozepnie on swój baldachim. [11] »Przyjdzie on i uderzy na ziemię egipską: Kto na śmierć, ten na śmierć! Kto w niewolę, ten w niewolę! Kto pod miecz, ten pod miecz! [12] »Wznieci on ogień w świątyniach bóstw egipskich. Spali je wraz z nimi albo je wywiezie. I owinie się w ziemię egipską, jak pasterz owija się w płaszcz, po czym wyjdzie z niej w spokoju. [13] »Rozbije on obeliski egipskiego Bet-Szemesz, a świątynie bogów Egiptu puści z dymem. 
«  Księga Jeremiasza 42 Księga Jeremiasza 43 Księga Jeremiasza 44  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).