Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Jeremiasza » Rozdział 9
«  Księga Jeremiasza 8 Księga Jeremiasza 9 Księga Jeremiasza 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(8:23) Ach, gdyby tak moja głowa była morzem, a oczy źródłem łez, opłakiwałbym dniem i nocą pobitych córki mego ludu! [2] »(9:1) Gdyby ktoś zapewnił mi na pustyni schronisko podróżnych, opuściłbym mój lud i odszedłbym od nich, bo oni wszyscy są cudzołożnikami, są zgrają oszustów! [3] »(9:2) Napinają swój język jak łuk, w kraju rządzi kłamstwo, nie prawda, niegodziwość goni niegodziwość, Mnie natomiast nie znają - oświadcza PAN. [4] »(9:3) Niech się ludzie strzegą swych przyjaciół, niech nie ufają również braciom. Bo każdy brat knuje podstęp, a przyjaciel roznosi oszczerstwa! [5] »(9:4) Jeden oszukuje drugiego. Prawdy nie wyjawiają. Przyuczyli język do kłamstwa. Popełniają niegodziwość do zmęczenia! [6] »(9:5) Krzywda za krzywdą, oszustwo za oszustwem - nie chcą oni Mnie znać - oświadcza PAN. [7] »(9:6) Dlatego tak mówi PAN Zastępów: Oto Ja wytopię i wypróbuję ich, bo jak inaczej mam postąpić wobec niegodziwości córki mojego ludu? [8] »(9:7) Ich język to zabójcza strzała, ich usta mówią kłamstwa. Z bliźnimi mówią o pokoju, lecz w środku knują zdradę. [9] »(9:8) Czyż za to nie mam ich ukarać?! - oświadcza PAN. Czy na takim narodzie nie mam wywrzeć pomsty? [10] »(9:9) Wznieście płacz, lament na górach i pieśń żałobną na pastwiskach pustyni, gdyż są wypalone, nikt tamtędy nie chodzi. Nie słychać tam odgłosu stad, brak tam ptactwa na niebie i bydła - odleciały stamtąd, odeszły! [11] »(9:10) Obrócę Jerozolimę w kupę gruzów, w legowisko szakali, a miasta Judy zamienię w pustkowie, będą bez mieszkańców. [12] »(9:11) Kto jest tym mądrym człowiekiem, który to rozumie? Do kogo przemówił PAN i może to wyjaśnić: Dlaczego ta ziemia ginie, wypalona jak pustynia, bez żadnego przechodnia? [13] »(9:12) To dlatego, że porzucili Prawo, które im dałem - odpowiedział PAN. - Nie słuchali mojego głosu i nie postępowali według niego. [14] »(9:13) Przeciwnie, poszli za uporem swojego serca i za baalami, tak jak ich nauczyli ojcowie. [15] »(9:14) Dlatego tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja nakarmię ich, to jest ten lud, piołunem i napoję ich wodą zatrutą. [16] »(9:15) Rozproszę ich między narodami, których nie znali ani oni, ani ich ojcowie, a za nimi poślę miecz - aż ich wygubię. [17] »(9:16) Tak mówi PAN Zastępów: Rozważcie to, co mówię! Wezwijcie płaczki - niech przyjdą. Poślijcie po kobiety biegłe w zawodzeniu! [18] »(9:17) Niech się pośpieszą i podniosą lament, aby i z naszych oczu popłynęły łzy, aby i nasze powieki spłynęły wodą! [19] »(9:18) Tak! Głos lamentu słychać z Syjonu: Jakże jesteśmy spustoszeni! O, jak okrywa nas wstyd! Musimy opuścić ojczyznę, porzucić nasze mieszkania! [20] »(9:19) Tak, słuchajcie, kobiety, Słowa PANA. Niech wasze ucho przyjmie Słowo Jego ust: Uczcie wasze córki lamentowania, uczcie jedna drugą pieśni żałobnej. [21] »(9:20) Bo śmierć wdarła się przez nasze okna, weszła do naszych pałaców, by na ulicach powybijać dzieci i młodych ludzi na placach! [22] »(9:21) Mów: Tak oświadcza PAN: Trupy ludzkie leżeć będą jak nawóz na polach, jak snopy za żniwiarzem, nie będzie nikogo, kto by je pochował. [23] »(9:22) Tak mówi PAN: Niech się nie chlubi mędrzec swą mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją siłą, niech się nie chlubi bogaty swym bogactwem! [24] »(9:23) Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o Mnie, że Ja, PAN, okazuję łaskę, kieruję się na ziemi tym, co słuszne i sprawiedliwe, gdyż tym się rozkoszuję - oświadcza PAN. [25] »(9:24) Oto idą dni - oświadcza PAN - w których nawiedzę wszystkich obrzezanych tylko na ciele: [26] »(9:25) Egipt, Judę, Edom, Amon, Moab i wszystkich z najdalszych zakątków, mieszkających na pustyni, gdyż wszystkie narody są nieobrzezane i cały dom Izraela jest ludem nieobrzezanego serca. 
«  Księga Jeremiasza 8 Księga Jeremiasza 9 Księga Jeremiasza 10  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).