Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 11
«  Księga Ezechiela 10 Księga Ezechiela 11 Księga Ezechiela 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie Duch uniósł mnie i przeniósł do wschodniej bramy świątyni PANA, zwróconej ku wschodowi. W bramie tej stało dwudziestu pięciu mężczyzn. Wśród nich zobaczyłem Jaazaniasza, syna Azura, i Pelatiasza, syna Benajasza, przywódców ludu. [2] »Synu człowieczy! - zwrócił się do mnie. - Ci ludzie knują nieprawość. Udzielają oni w tym mieście niegodziwych rad! [3] »Mówią: Nieprędko będzie się budować tu domy. To miasto jest kotłem, a my jesteśmy mięsem. [4] »Dlatego prorokuj przeciwko nim. Prorokuj, synu człowieczy! [5] »Wtedy spoczął na mnie Duch PANA. Powiedział do mnie: Mów: Tak mówi PAN: Tak mówiliście, domu Izraela! Ja wiem, co wam przychodzi na myśl! [6] »Pomnożyliście liczbę zabitych przez was w tym mieście, napełniliście jego ulice zwłokami! [7] »Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Zabici przez was i złożeni w obrębie miasta będą tym mięsem, dla którego będzie ono kotłem. Was natomiast z niego wyprowadzę. [8] »Boicie się miecza. A właśnie miecz na was sprowadzę - oświadcza Wszechmocny PAN. [9] »Wyprowadzę was z miasta i wydam was w ręce wrogów. W ten sposób dokonam nad wami sądu. [10] »Padniecie od miecza. Osądzę was na granicy Izraela - i przekonacie się, że Ja jestem PAN. [11] »To miasto nie będzie dla was kotłem, a wy nie będziecie w nim mięsem! Osądzę was na granicy Izraela. [12] »Wtedy przekonacie się, że Ja jestem PAN, którego ustawy lekceważyliście i którego praw nie stosowaliście, ale raczej postępowaliście według praw sąsiednich narodów! [13] »Gdy tak prorokowałem, umarł Pelatiasz, syn Benajasza. Wówczas padłem na twarz i głośno zawołałem: Ach, Wszechmocny PANIE! Przecież Ty kładziesz kres reszcie Izraela! [14] »Wtedy PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [15] »Synu człowieczy! Mieszkańcy Jerozolimy tak mówią o twoich braciach - tak, o twoich braciach i krewnych - i o całym domu Izraela: Oddalili się od PANA, a nam został ten kraj dany na własność! [16] »Dlatego powiedz: Tak mówi Wszechmocny PAN: Tak, wypędziłem ich daleko między narody. Tak, rozproszyłem ich po różnych krajach. Tam, dokąd przybyli, byłem dla nich na krótko świątynią. [17] »Jednak powiedz: Tak mówi Wszechmocny PAN: Zbiorę was spośród ludów. Zgromadzę was z ziem, po których was rozproszyłem, i dam wam ziemię Izraela! [18] »Gdy do niej przybędą, usuną z niej wszelkie ohydztwa i obrzydliwości. [19] »Dam im inne serce, włożę w ich wnętrza nowego ducha. Usunę z nich serca kamienne, a dam im serca wrażliwe. [20] »Uczynię tak po to, by postępowali według moich ustaw, przestrzegali moich praw i je stosowali - i będą mi oni ludem, a Ja będę ich Bogiem. [21] »Ukarzę jednak tych, których serce zdąża za ohydztwami i obrzydliwościami. Zapłata za ich postępki spadnie im na głowy - oświadcza Wszechmocny PAN. [22] »Po tych słowach cheruby podniosły skrzydła, koła były tuż przy nich, a nad nimi, u góry, wznosiła się chwała Boga Izraela. [23] »I tak chwała PANA uniosła się, opuściła granice miasta i zatrzymała się na górze położonej na wschód od niego. [24] »Mnie natomiast Duch uniósł i - w widzeniu, w Duchu Bożym - przeniósł do wygnańców w Chaldei. Widzenie zaś, które miałem, uniosło się, nie było już nade mną. [25] »I przekazałem wygnańcom wszystkie słowa, które objawił mi PAN. 
«  Księga Ezechiela 10 Księga Ezechiela 11 Księga Ezechiela 12  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).