Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 13
«  Księga Ezechiela 12 Księga Ezechiela 13 Księga Ezechiela 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [2] »Synu człowieczy! Prorokuj przeciw prorokom Izraela! Powiedz tym, którzy prorokują z własnego natchnienia: Słuchajcie Słowa PANA! [3] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Biada prorokom głupim, którzy głoszą własne odczucia, mimo że nie mieli objawienia! [4] »Twoi prorocy, Izraelu, stali się jak lisy w ruinach! [5] »Prorocy, nie wspięliście się na wyłomy! Nie pośpieszyliście naprawiać murów domu Izraela, tak by ostał się w bitwie w dniu PANA! [6] »To, co widzą twoi prorocy, nie ma żadnej wartości! To zwykłe, złudne wróżby! Powtarzają: Oświadcza PAN, a PAN ich wcale nie posłał! I jeszcze oczekują, że będzie się potwierdzać ich słowo! [7] »Prorocy, czy to nie były puste urojenia? Czy to nie były fałszywe wyrocznie, gdy zapewnialiście, że PAN tak oświadcza? Przecież Ja wam nic nie objawiłem! [8] »Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Przez to, że głosicie rzekome proroctwa i rozpowszechniacie kłamstwa, Ja jestem przeciwko wam - oświadcza Wszechmocny PAN. -  [9] »Wznoszę rękę przeciw prorokom mającym widzenia bez wartości i zapowiadającym coś, co nigdy nie nastąpi! Nie ma dla nich miejsca wśród radnych mego ludu! Nie wolno ich ujmować w spisach ludności Izraela! Nie wejdą też do jego ziemi! I przekonacie się, że Ja jestem Wszechmocnym PANEM. [10] »Stanie się tak dlatego - właśnie dlatego - że zwodzili mój lud. Pokój! - wołali, choć pokoju nie było! Gdy tylko ktoś budował murek [z najluźniejszych choćby nadziei], natychmiast tynkowali go wapnem [fałszywych zapewnień]. [11] »Powiedz tym tynkarzom, że murek padnie! Lunie ulewny deszcz, spadnie kamienny grad i zadmie rozszalały wicher! [12] »I wasza ścianka padnie! Wtedy was zapytają: Gdzie się podział wasz tynk? [13] »Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Zadmę rozszalałym wichrem w mym wzburzeniu, spuszczę ulewny deszcz w moim gniewie, rzucę kamieniami gradu w mojej furii - wam na zagładę! [14] »Rozwalę mur, który kryliście tynkiem, zrównam go z ziemią i odsłonię fundament. Padnie on, a wy poginiecie wraz z nim! I przekonacie się, że Ja jestem PAN. [15] »Wyleję na wasz mur me wzburzenie, tynkarze padną - i powiem: Nie ma muru i nie ma tynkarzy, [16] »Izrael stracił proroków, którzy przed Jerozolimą roztaczali wizje pokoju, podczas gdy pokoju nie było - oświadcza Wszechmocny PAN. [17] »Teraz, synu człowieczy, skieruj wzrok przeciw córkom swego ludu. Zapowiedz tym, które prorokują z własnego natchnienia: [18] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Biada szyjącym amulety na wszystkie przeguby rąk! Biada haftującym chusty na każdą głowę i wzrost - a wszystko po to, aby łowić dusze! Czy wy chcecie wyłapać dusze mego ludu po to, aby własne zachować? [19] »Bezcześcicie Mnie u mojego ludu za garść jęczmienia i za kromkę chleba! Uśmiercacie tych, którzy nie powinni umierać, aby zachować przy życiu tych, którzy nie powinni żyć. Czynicie to, okłamując mój lud, który kłamstw tych słucha! [20] »Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja przeciwstawiam się waszym wstążkom i kokardkom, którymi łowicie ludzi, jakby byli ptakami! Zerwę je z waszych ramion, uwolnię usidlonych - i ulecą wolni jak ptaki. [21] »Zedrę też wasze chusty i wyrwę mój lud z waszej ręki, i przestaną być zdobyczą w waszych rękach! Tak przekonacie się, że Ja jestem PAN. [22] »Odbieracie otuchę sercom sprawiedliwych. Ja ich nie chciałem zniechęcać. Dodajecie odwagi bezbożnym. Przez was wcale nie chcą porzucać niegodziwych dróg po to, by zachować swe życie. [23] »Dlatego nie zobaczycie już widzeń bez wartości i nie będziecie już wygłaszać wróżb! Wybawię mój lud z waszej ręki - i przekonacie się, że Ja jestem PAN. 
«  Księga Ezechiela 12 Księga Ezechiela 13 Księga Ezechiela 14  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).