Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 18
«  Księga Ezechiela 17 Księga Ezechiela 18 Księga Ezechiela 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [2] »Cóż to za przysłowie powtarzacie sobie o ziemi Izraela: Ojcowie jedli kwaśne grona, a ścierpły zęby synów? [3] »Na moje życie - oświadcza Wszechmocny PAN - że już nie będziecie przytaczali tego przysłowia w Izraelu! [4] »Otóż każdy człowiek należy do mnie, zarówno ojciec, jak i syn - obaj są moi. Człowiek, który grzeszy, umrze! [5] »Lecz ten, który jest sprawiedliwy, przestrzega prawa i sprawiedliwości, [6] »nie bierze udziału w ucztach ofiarnych na wzgórzach, nie kieruje modlitw do bożków domu Izraela, nie kala żony swojego bliźniego, nie współżyje z żoną w czasie jej okresu, [7] »nie uciska żadnego człowieka, zwraca dłużnikowi to, co przyjął w zastaw, nie przejmuje bezprawnie niczyjego mienia, potrafi z głodnym podzielić się chlebem i służy okryciem temu, kto go nie ma, [8] »nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, powstrzymuje ręce od niegodziwości, kieruje się prawdą w sądzie między ludźmi, [9] »postępuje według moich ustaw i przestrzega moich zasad słuszności, chcąc w ten sposób działać zgodnie z prawdą, ten jest sprawiedliwy i będzie żył na pewno - oświadcza Wszechmocny PAN. [10] »Lecz jeśli spłodził syna niepowściągliwego, skorego nawet do przelewu krwi, który - niestety! - popełnił jedną z tych złych rzeczy -  [11] »mimo że on ich nie popełniał - to znaczy, jeśli jego syn brał na wzgórzach udział w ucztach ofiarnych, kalał żonę swojego bliźniego, [12] »krzywdził ubogiego i potrzebującego, przejmował bezprawnie cudze mienie, nie zwracał zastawu, modlił się do bożków, czynił rzeczy obrzydliwe, [13] »pożyczał na lichwę i ściągał odsetki - to ten jego syn na pewno nie będzie żył. Za wszystkie te obrzydliwości poniesie śmierć i na niego samego spadnie wina za przelew jego krwi. [14] »Lecz jeśli on z kolei spłodziłby syna, który przyglądając się wszystkim grzechom popełnionym przez ojca, sam się od nich odcina, [15] »to znaczy nie bierze udziału w ucztach ofiarnych na wzgórzach, nie kieruje modlitw do bożków domu Izraela, nie kala żony swojego bliźniego, [16] »nikogo nie krzywdzi, nie bierze zastawu i nie przejmuje bezprawnie niczyjego mienia, udziela głodnemu chleba, a nagiemu okrycia, [17] »nie krzywdzi ubogich, nie pożycza na lichwę ani nie ściąga odsetek, lecz przestrzega moich praw i trzyma się moich ustaw - ten nie umrze za winę swojego ojca, ale na pewno będzie żył. [18] »Jego ojciec natomiast, ponieważ krzywdził, okradał brata, nie czynił nic dobrego dla swoich rodaków, umrze za swoją winę! [19] »Wy jednak pytacie: Dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Otóż dlatego, że był posłuszny prawu, postępował sprawiedliwie, stosował wszystkie moje ustawy, więc będzie żył na pewno. [20] »Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, a ojciec kary za winę syna. Sprawiedliwość posłuży sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. [21] »Jeśli jednak bezbożny odwróci się od wszystkich popełnionych przez siebie grzechów i będzie przestrzegał wszystkich moich ustaw, przestrzegał prawa i sprawiedliwości, to na pewno będzie żył - nie umrze. [22] »Nie będzie się wspominało żadnych jego nieprawości. Będzie żył dlatego, że zaczął postępować sprawiedliwie. [23] »Czy zatem rzeczywiście zależy Mi na śmierci bezbożnego? - oświadcza PAN Zastępów. - Czy nie raczej na tym, by odwrócił się on od swoich postępków i żył? [24] »Z drugiej zaś strony, jeśli sprawiedliwy porzuci swą sprawiedliwość i zacznie postępować w sposób niegodziwy, tak obrzydliwie jak człowiek bezbożny, to czy taki ma żyć? Otóż, nie będzie mu się wspominało czynów sprawiedliwych, lecz za swe wiarołomstwo i za swoje grzechy, które popełnił, umrze! [25] »Wy jednak twierdzicie: Postępowanie Pana nie jest słuszne. Słuchajcie, domu Izraela! Czy to moje postępowanie nie jest słuszne, czy raczej wasze postępowanie nie jest słuszne? [26] »Gdy sprawiedliwy porzuci swą sprawiedliwość i zacznie postępować niegodziwie, to umrze z tego powodu. Umrze za niegodziwość, której się dopuszczał. [27] »A kiedy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i zacznie postępować w sposób prawy i sprawiedliwy, wówczas zachowa życie swojej duszy. [28] »Bo opamiętał się, odwrócił od wszystkich swych nieprawości, będzie więc żył na pewno, nie umrze. [29] »Lecz dom Izraela powtarza: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Czy moje postępowanie nie jest słuszne, domu Izraela? To raczej wasze postępowanie jest niesłuszne! [30] »Otóż, domu Izraela, osądzę każdego według jego czynów - oświadcza Wszechmocny PAN. - Opamiętajcie się i odwróćcie od wszystkich swych nieprawości! Dlaczego macie upaść przez swą własną winę? [31] »Odrzućcie od siebie wszystkie swe nieprawości. Połóżcie kres swym niegodziwym czynom. Starajcie się o nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu Izraela?! [32] »Gdyż nie zależy Mi na śmierci śmiertelnych - oświadcza Wszechmocny PAN. - Nawróćcie się więc i żyjcie! 
«  Księga Ezechiela 17 Księga Ezechiela 18 Księga Ezechiela 19  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).