Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 21
«  Księga Ezechiela 20 Księga Ezechiela 21 Księga Ezechiela 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(21:6) PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [2] »(21:7) Synu człowieczy! Skieruj wzrok ku Jerozolimie i przemów o jej świątyni. Prorokuj przeciw ziemi Izraela. [3] »(21:8) Powiedz jej: Tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja występuję przeciwko tobie! Dobędę z pochwy mego miecza i wybiję u ciebie zarówno sprawiedliwych, jak i bezbożnych. [4] »(21:9) A ponieważ ich wybiję, to wydobędę mój miecz z pochwy także przeciw wszystkiemu, co żyje - od południa na północ. [5] »(21:10) Wtedy wszystko, co żyje, przekona się, że to Ja, PAN, dobyłem swego miecza z pochwy - i już tam nie wróci. [6] »(21:11) A ty, synu człowieczy, jęcz! Z bólem w biodrach, z goryczą - jęcz na ich oczach! [7] »(21:12) A gdy cię zapytają: Dlaczego jęczysz? - odpowiedz: Z powodu wieści, którą usłyszałem! Bo struchleje każde serce, opadną wszystkie ręce, zniknie wszelka odwaga i mokre będą wszystkie kolana! Oto nadeszła i wkrótce się spełni! - oświadcza Wszechmocny PAN. [8] »(21:13) Następnie PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [9] »(21:14) Synu człowieczy! Prorokuj i mów: Tak mówi Pan! Powiedz: Miecz! Ostry miecz! Wypolerowany! [10] »(21:15) Wyostrzony na straszną rzeź, wybłyszczony, by spadać jak grom! Może mamy się cieszyć?! Berłem mego syna wzgardziło każde drzewo! [11] »(21:16) Miecz dano do wygładzenia, by go chwycić w dłonie. To miecz bardzo ostry, wypolerowany, aby go wziął w rękę ten, który ma ciąć! [12] »(21:17) Krzycz i jęcz, synu człowieczy, gdyż spadnie on na mój lud i na wszystkich panujących Izraela! Oto mój lud rzucony pod miecz - dlatego bij się w piersi! [13] »(21:18) Że to tylko próba? Co będzie, jeśli wcale berłem nie pogardzą? Oto oświadczenie Wszechmocnego PANA: [14] »(21:19) Ty, synu człowieczy, prorokuj! Klaśnij w dłonie! Mieczu - dwa! Klaśnij! Mieczu - trzy! To miecz, co pomnoży zabitych, to miecz wielkiej rzezi, która zewsząd nadciąga, [15] »(21:20) po to, by serca struchlały, po to, by wielu padło! Nastawiłem go na wszystkie ich bramy! To miecz rzezi! Ach! Gładki! Ach! Błyska! Został wypolerowany na tę właśnie rzeź! [16] »(21:21) Tnij ostro! Tnij w prawo! Wbijaj! Tnij w lewo! Tnij, gdziekolwiek zwraca się twe ostrze! [17] »(21:22) I ja klasnę w swe dłonie - i dam upust wzburzeniu! Ja, PAN, tak postanowiłem. [18] »(21:23) PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [19] »(21:24) A ty, synu człowieczy, wyrysuj sobie dwie drogi, którymi może przybyć miecz króla Babilonu. Obie mają wychodzić z tej samej ziemi. Przygotuj też drogowskaz. Ustaw go na początku drogi do miasta. [20] »(21:25) Jedną drogę wytycz mieczowi do Rabby Ammonickiej. Drugą do Judy, do obwarowanej Jerozolimy. [21] »(21:26) Bo król Babilonu stanął na rozstaju dróg, na początku ich obu. Zasięga rady wyroczni. Potrząsa strzałami, zapytuje bożki, przygląda się wątrobie. [22] »(21:27) W swojej prawej ręce trzyma wyrocznię: Jerozolima: ustawić tarany, wezwać do walki, kazać wznieść okrzyk bojowy, ustawić tarany naprzeciw bram, usypać wał, pobudować rampy. [23] »(21:28) W oczach tych, którzy złożyli przysięgi, była to wyrocznia pusta. On jednak przypomni o winie, która w końcu doprowadzi do schwytania. [24] »(21:29) Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Przypomnieliście o waszej winie, ujawniła się wasza nieprawość, grzech widać we wszystkich waszych czynach, dlatego w obce dłonie zostaniecie schwytani! [25] »(21:30) A o tobie, panujący w Izraelu, niegodziwy bezbożniku, którego dzień nadchodzi, a z nim kres występku -  [26] »(21:31) tak mówi Wszechmocny PAN: Usunąć diadem, zrzucić koronę! To nie może tak trwać! Wywyższyć poniżone, poniżyć wywyższone! [27] »(21:32) W gruzy, w gruzy, zamienię ją w gruzy. To nie może tak trwać! W końcu przyjdzie ten, do którego należy sąd, i jemu go powierzę. [28] »(21:33) A ty, synu człowieczy, prorokuj i powiedz: Tak mówi Wszechmocny Pan o synach Ammona i o ich urąganiu: Miecz! Miecz dobyty na rzeź! Śliski - by zagarniać, błyska niczym grom! [29] »(21:34) Głoszono ci puste widzenia, wróżono wierutne kłamstwa, aby wydać twe karki bezbożnym na śmierć - tym, których dzień nadchodzi, a wraz z nim kres występku! [30] »(21:35) Włóż go do pochwy! W miejscu, gdzie powstałeś, w kraju pochodzenia - tam będę cię sądził! [31] »(21:36) I wyleję na ciebie me wzburzenie, dmuchnę na ciebie ogniem mojej furii, wydam cię w ręce okrutników, mistrzów zabijania! [32] »(21:37) Pójdziesz na ogień - na pożarcie! Twoja krew rozleje się po kraju, nie będziesz wspominany - bo Ja, PAN, tak postanowiłem. 
«  Księga Ezechiela 20 Księga Ezechiela 21 Księga Ezechiela 22  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).