Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 22
«  Księga Ezechiela 21 Księga Ezechiela 22 Księga Ezechiela 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [2] »Czy ty, synu człowieczy, chcesz sądzić to miasto przelewania krwi? Czy chcesz je sądzić? Wytknij mu zatem jego obrzydliwości. [3] »Powiedz: Tak mówi Wszechmocny PAN: O, ty grodzie, w którym przelewa się krew, by przybliżyć czas kary! O, ty grodzie, w którym wytwarza się bóstwa na własne skalanie! [4] »Spoczywa na tobie wina za krew w tobie przelaną i zmaza za bóstwa w tobie wyrabiane! Przybliżył się przez to twój dzień! Dopełniły się twoje lata! Dlatego wydam cię na hańbę narodom, na drwiny we wszystkich krajach. [5] »Zarówno te bliskie, jak i te dalekie drwić będą sobie z ciebie, ty, grodzie plugawego imienia i pełen zamętu! [6] »Oto panujący Izraela, każdy na ile może, są w tobie tylko po to, aby przelewać krew! [7] »Rodzice są lekceważeni! Obcych przybyszów spotyka w tobie krzywda. Sieroty i wdowy są szykanowane! [8] »Lekceważysz, grodzie, to, co dla Mnie święte, i bezcześcisz moje szabaty. [9] »Są w tobie oszczercy, aby przelewać krew, jada się u ciebie na wzgórzach ofiarnych, popełnia się w tobie niegodziwość! [10] »Są w tobie tacy, którzy obcują z żonami ojców albo zmuszają do stosunków kobiety w okresie miesiączki! [11] »Jeden żyje bezwstydnie z żoną swego bliźniego! Drugi niegodziwie śpi z własną synową! Jeszcze inny gwałci siostrę, córkę swojego ojca! [12] »W tobie, za łapówkę, można skazać na śmierć! Trudnisz się lichwą, pobierasz odsetki; przez wyzysk, niegodziwie, gnębisz swojego bliźniego! A o Mnie u ciebie zapomniano - oświadcza Wszechmocny PAN. [13] »Ale już wkrótce uderzę dłonią w ten twój niegodziwy zysk i ukrócę przelew krwi! [14] »Zobaczymy, czy zachowasz pewność siebie! Zobaczymy, czy wytrzymają twoje ręce, gdy wezmę się za ciebie! Ja, PAN, zapowiadam ci coś, co uczynię! [15] »I rozproszę cię pośród narodów, rozrzucę po różnych krajach i usunę z ciebie nieczystość. [16] »Zostaniesz zbezczeszczona na oczach narodów - i przekonasz się, że Ja jestem PAN! [17] »PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [18] »Synu człowieczy! Dom Izraela stał Mi się jak żużel. Wszyscy oni to brąz i cyna, żelazo i ołów wewnątrz tygla - po prostu żużel srebra. [19] »Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Ponieważ wy wszyscy staliście się żużlem, to Ja was w Jerozolimie zgromadzę. [20] »I jak wrzuca się srebro i brąz, żelazo, ołów i cynę do tygla, tak Ja was tam wrzucę w mym gniewie i wzburzeniu. Potem rozniecę pod wami ogień - i stopię! [21] »Buchnę w was zebranych żarem gniewu i roztopię! [22] »Jak w tyglu topi się srebro, tak będziecie stopieni w obrębie murów miasta - i przekonacie się, że to Ja, PAN, wylałem na was mój gniew. [23] »PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [24] »Synu człowieczy! Przemów do Jerozolimy: Zostaniesz ziemią nie oczyszczoną, bez deszczu, w dniu mojego gniewu. [25] »Sfora rządzących w twym obrębie jest jak zgłodniały lew rozrywający zdobycz. Pożera ludzi, przejmuje mienie, zagarnia dobytek i mnoży wdowy w mieście! [26] »Kapłani gwałcą moje Prawo. Znieważają to, co dla Mnie święte. Nie rozróżniają między świętym a zwykłym. Nie uczą o różnicy między czystym a nieczystym. Odwracają uwagę od moich szabatów, tak że jestem przez nich bezczeszczony. [27] »Jej książęta są jak wilki chciwe łupu, żądne krwi, niszczące ludzi, tylko po to, aby czerpać niegodziwy zysk. [28] »A prorocy? Ci wszystko wybielają. Mówią, że coś tam widzą, wróżą zwykłe kłamstwa. Powtarzają: Tak mówi Wszechmocny PAN - podczas, gdy PAN nic nie mówi. [29] »Prosty lud nie jest w niczym lepszy. Uciska i rabuje. Krzywdzą ubogich i potrzebujących, a obcych przybyszów wyzyskują, nie dbając o prawo. [30] »Szukałem wśród nich człowieka, który by postawił zaporę i stanął przede Mną w wyłomie, wstawiając się za tą ziemią, bo nie chciałem jej zniszczyć, ale nie znalazłem. [31] »Wyleję więc na nich mój gniew, zniszczę ich żarem wzburzenia, a skutki ich niecnych czynów zwalę im na głowy - oświadcza Wszechmocny PAN. 
«  Księga Ezechiela 21 Księga Ezechiela 22 Księga Ezechiela 23  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).