Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 25
«  Księga Ezechiela 24 Księga Ezechiela 25 Księga Ezechiela 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [2] »Synu człowieczy! Zwróć się ku Ammonitom i prorokuj przeciwko nim. [3] »Powiedz im: Słuchajcie Słowa Wszechmocnego PANA: Tak mówi Wszechmocny PAN: Cieszyliście się, gdy spustoszono moją świątynię, gdy spustoszono ziemię Izraela i gdy dom Judy został uprowadzony do niewoli, [4] »dlatego posłuchajcie: Ja wydam was w ręce ludów wschodu! Rozbiją oni u was swoje obozy i urządzą swoje siedziby. Oni będą zjadać wasze owoce i oni wypijać wasze mleko. [5] »Rabbę zamienię w legowisko wielbłądów, a ziemię Ammonitów w pastwiska dla owiec - i przekonacie się, że Ja jestem PAN. [6] »Owszem, tak mówi Wszechmocny PAN: Klaskaliście w dłonie, tańczyliście z przytupem, z całą pogardą w duszy cieszyliście się z nieszczęścia Izraela, [7] »dlatego posłuchajcie: Wyciągnę przeciwko wam moją rękę i wydam was na łup narodom. Wytępię was spośród ludów i usunę spośród krajów - zniszczę was! I przekonacie się, że Ja jestem PAN. [8] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Moab i Seir głosiły: Zobaczcie, dom Judy jest jak wszystkie inne narody! [9] »Dlatego Ja otworzę granice Moabu. Pozbawię go jego miast, chluby jego ziemi, od Bet-Jeszimot i Baal-Meon po Kiriataim. [10] »Jak ludy wschodu najadą Ammon i oddam go im w posiadanie, tak by już nie wspominano Ammonitów między narodami, [11] »tak też wykonam wyrok na Moabie - i przekonają się oni, że Ja jestem PAN. [12] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Edom kierował się okrutną zemstą względem domu Judy. Ciężko zawinił, mszcząc się na nim w ten sposób. [13] »Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Wyciągnę moją rękę przeciw Edomowi! Wytępię z niego ludzi oraz bydło. Obrócę go w ruinę! Ludzie od Temanu po Dedan padać będą od miecza. [14] »Pomstę nad Edomem oddam w ręce mojego ludu Izraela. Okażą oni Edomowi mój gniew i postąpią z nim w moim wzburzeniu. Edom pozna moją pomstę - oświadcza Wszechmocny PAN. [15] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Ponieważ Filistyni kierowali się chęcią zemsty, mścili się okrutnie, z pogardą w duszy, gotowi niszczyć wszystko w swej odwiecznej wrogości, [16] »to tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja wyciągnę moją rękę przeciw Filistynom! Wytępię Kreteńczyków, wygubię resztę mieszkańców wybrzeża. [17] »Dokonam na nich okrutnej pomsty, karając ich w moim wzburzeniu - i poznają, że Ja jestem PAN, gdy się na nich zemszczę. 
«  Księga Ezechiela 24 Księga Ezechiela 25 Księga Ezechiela 26  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).