Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 26
«  Księga Ezechiela 25 Księga Ezechiela 26 Księga Ezechiela 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W jedenastym roku, w pierwszym dniu miesiąca, PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [2] »Synu człowieczy! Ponieważ Tyr mówił o Jerozolimie: Cha! Cha! Rozbita brama ludów! Teraz kolej na mnie! Wzbogacę się! Nareszcie po niej! [3] »Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Posłuchaj, Tyrze! Ja jestem przeciw tobie! Sprawię, że podniosą się przeciw tobie liczne narody, niczym potężne fale. [4] »Zburzą one mury Tyru, rozbiją jego wieże - i tak zedrę, co w nim wyrosło. Zostawię gładką skałę! [5] »Będzie miejscem, w którym rozciąga się sieci na morzu, bo Ja tak postanowiłem - oświadcza Wszechmocny PAN. - Stanie się on łupem dla narodów. [6] »A jego miasta na lądzie zostaną pobite mieczem - i przekonają się, że Ja jestem PAN. [7] »Gdyż tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja sprowadzę z północy na Tyr Nebukadnesara, króla Babilonu, króla królów, z końmi, rydwanami, z jazdą i licznymi zastępami wojsk. [8] »Mieszkańców twych miast na lądzie wybije on mieczem, a przeciw tobie wzniesie podejścia, usypie wał i ustawi tarcze. [9] »Skieruje on przeciw twoim murom uderzenie swoich taranów, a twoje wieże przewróci swoimi hakami. [10] »Okryje cię kurzem spod kopyt masy swoich koni, a okrzyk jego jazdy i turkot kół rydwanów wstrząśnie twoimi murami, gdy wkroczy w twoje bramy, jak wkracza się do rozbitego miasta. [11] »Kopyta jego koni podepczą wszystkie twoje ulice, wybije on twój lud mieczem i zwali twe potężne kolumny. [12] »Złupią twoje bogactwo, zrabują twoje towary, rozwalą twoje mury, poburzą wspaniałe domy, a twoje kamienie i drewno, i gruz powrzucają do morza. [13] »W ten sposób położę kres zgiełkowi twoich pieśni. Już nie będzie słychać twoich cytr. [14] »Uczynię cię gładką skałą. Będziesz miejscem rozciągania sieci. Nigdy cię nie odbudują, gdyż Ja, PAN, tak postanowiłem - oświadcza Wszechmocny PAN. [15] »Tak mówi Wszechmocny PAN o Tyrze: Odgłos twego upadku, jęki zabijanych, okrucieństwo zdobywców przerazi mieszkańców związanych z tobą wysp. [16] »Ich panujący zstąpią ze swoich tronów, zdejmą z siebie płaszcze, ściągną swe haftowane stroje. Ogarnie ich lęk, usiądą na ziemi i będą drżeć nieustannie, przerażeni tym, co cię spotkało. [17] »Wzniosą też nad tobą pieśń żałobną tej treści: O, jak przepadłeś, grodzie ludzi zza mórz, grodzie sławny, czerpiący siłę z morza - i ty, i twoi mieszkańcy! Ci, którzy cię znali, czuli respekt przed twoją potęgą! [18] »Teraz drżą wyspy! Nadszedł czas upadku! Twoje odejście niepokoi wszystkie wyspy na morzu! [19] »Gdyż tak mówi Wszechmocny PAN: Uczynię cię miastem opuszczonym, jak inne miasta nie zamieszkane. Wciągnę cię w otchłań i okryją cię wody, [20] »strącę cię do leżących w grobie, do ludu sprzed wieków, dam ci mieszkanie w najgłębszych ostępach ziemi, w odwiecznych ruinach, u tych, którzy zstąpili do grobu, abyś pośród żywych nie odzyskało już sławy. [21] »Wydam cię na zniszczenie, przepadniesz zupełnie. Będą cię szukać, lecz cię już nigdy nie znajdą - oświadcza Wszechmocny PAN. 
«  Księga Ezechiela 25 Księga Ezechiela 26 Księga Ezechiela 27  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).