Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Ezechiela » Rozdział 30
«  Księga Ezechiela 29 Księga Ezechiela 30 Księga Ezechiela 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [2] »Synu człowieczy! Prorokuj: Tak mówi Wszechmocny PAN: Biadajcie! Ach! Cóż to za dzień! [3] »Gdyż bliski jest ten dzień! Tak, bliski jest dzień PANA! Będzie to dzień pochmurny, czas sądu dla narodów. [4] »Na Egipt spadnie miecz, a Etiopię ogarną bóle, gdy w Egipcie będą padać zabici, gdy pokonają jego armię i rozbiją jego fundamenty. [5] »Etiopia i Put, Lud, cała Arabia i Libia łącznie z mieszkańcami ziemi przymierza padną od miecza. [6] »Tak mówi PAN: Padną podpory Egiptu, runie jego dumna potęga! Od Migdol do Syene padać będą od miecza - oświadcza Wszechmocny PAN. [7] »Będzie spustoszony wśród ziem spustoszonych, z miastami zburzonymi pośród innych miast. [8] »Wtedy przekonają się, że Ja jestem PAN, gdy podłożę ogień pod Egipt i zostaną rozbici wszyscy jego sprzymierzeńcy. [9] »W tym dniu wyruszą ode Mnie na okrętach posłańcy, aby zasiać strach wśród beztroskich Kuszytów, i rzeczywiście chwycą ich bóle w dniu upadku Egiptu - ponieważ się zbliża! [10] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Za moją sprawą Nebukadnesar, król Babilonu, położy kres armii Egiptu. [11] »On i jego lud, najokrutniejsi z narodów, zostaną sprowadzeni, aby zniszczyć ich kraj. Dobędą mieczy przeciw Egiptowi i ziemię napełnią zabitymi. [12] »Osuszę odnogi Nilu. Sprzedam kraj ludziom niegodziwym. Spustoszę ziemię wraz z tym, co ją napełnia, ręką cudzoziemców - Ja, PAN, tak postanowiłem. [13] »Tak mówi Wszechmocny PAN: Zniszczę posążki! Położę kres bóstewkom Memfis! Nie będzie już panującego w Egipcie; w lęku pogrążę ten kraj. [14] »Spustoszę Patros, podłożę ogień pod Soan i dokonam sądów nad Tebami. [15] »Wyleję moje wzburzenie na Sin, twierdzę Egiptu, i wytępię hordę z Teb. [16] »Podłożę ogień pod Egipt, Sin będzie skręcać się z bólu, Teby zostaną rozpłatane, a Memfis napadnięte za dnia. [17] »Młodzi z Heliopolis i Pi-Beset padną od miecza, a ludność tych miast pójdzie do niewoli. [18] »W Tachpanches dzień będzie ciemnością, gdy złamię tam berła Egiptu - skończy się jego dumna potęga. Okryje go obłok, a jego córki pójdą do niewoli. [19] »Tak dokonam sądów nad Egiptem - i przekonają się, że Ja jestem PAN. [20] »W jedenastym roku, w pierwszym miesiącu, w siódmym dniu tego miesiąca PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [21] »Synu człowieczy! Złamię ramię faraona, króla Egiptu. Nie zostanie ono opatrzone. Nie położą na nie lekarstwa. Nie założą opatrunku, by je wzmocnić, tak by mogło chwycić za miecz. [22] »Przeciwnie, tak mówi Wszechmocny PAN: Posłuchaj! Ja jestem przeciw faraonowi, królowi Egiptu! Złamię jego ramiona, to mocne i to zranione, i wytrącę miecz z jego ręki! [23] »Rozproszę Egipcjan wśród narodów, rozsieję ich po różnych krajach. [24] »Wzmocnię natomiast ramiona króla Babilonu. Włożę mój miecz w jego rękę. Lecz ramiona faraona złamię. Będzie przed nim jęczał jak śmiertelnie ranny. [25] »Ramiona króla Babilonu wzmocnię, a ramiona faraona opadną - i przekonają się, że Ja jestem PAN, gdy mój miecz włożę w rękę króla Babilonu, a on wyciągnie go przeciw ziemi egipskiej. [26] »Rozproszę Egipcjan wśród narodów, rozsieję ich po różnych krajach - i przekonają się, że Ja jestem PAN. 
«  Księga Ezechiela 29 Księga Ezechiela 30 Księga Ezechiela 31  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).